Menu

Pomoc manželstvám, ktoré sa ocitli v kríze

Pomoc mužom a ženám, ktorí sa ocitli opustení, či odmietnutí životnými partnermi

Najpredávanejšie

obnova manželstva

Hovoria ti všetci, že tvoje manželstvo je beznádejné?! Poďme sa pozrieť, čo ti hovorí tvoj Boh

Ak naozaj chceš, aby Boh obnovil tvoje manželstvo, ktoré je beznádejné, či dokonca po rozvode, čítaj. Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, tak ako to urobil aj s Erininým. Biblia  hovorí: „Pánove oči pozerajú po celej zemi, aby posilnil tých, čo sú  mu  zo  srdca oddaní.“ (2Kron 16:9) Hľadal ťa, aby ti pomohol. Si pripravený/á?

Budeš potrebovať horlivú poslušnosť. Musíš „vchádzať tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7:13-14) Je to na tebe, či si vyberieš nasledovať jeho úzku cestu alebo sa vrátiš späť.

Teraz je ten čas, aby si si vybral/a. „Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie.“ (Dt 30:19-20)       

Sú knihy Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo určené iba pre tých v kríze? Nie!

Kniha Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo (OTM) bola napísaná ženou, ktorá zúfalo potrebovala nasledovať Božie princípy, pretože Boh jej vložil do srdca túžbu po obnovení manželstva dokonca po rozvode a po tom, čo jej manžel žil s inou ženou. A Boh je verný, otočil srdce jej manžela naspäť k nej a k ich deťom.

Knihy OTM sú určená tiež pre tých, ktorí ešte len uvažujú o vstupe do manželstva, pre mladé dievčatá ako predmanželská príprava slúži kniha Cudná a úctivá. OTM sú tiež určené pre tých, ktorí žijú v dobrom manželstve a túžia ho nasledovaním  princípov Božieho Kráľovstva premeniť na ešte krajšie spoločenstvo lásky.

Nečakaj pokiaľ veci v tvojom manželstve a živote zájdu tak ďaleko, že už nebudeš mať inú možnosť, než spolupracovať s Bohom. Začni už dnes. Prestavaj svoj život na skale Jeho Slova a pozeraj sa na nádherné obnovenie, ktoré čaká teba, tvoju rodinu a všetky vzťahy v tvojom živote.         

Existuje väčšia pomoc

Na slovenskej stránke www. zachranamanzelstva.com Spoločenstva obnovy - Restore Ministries International, ktoré založila Erin možeš vyplniť dotazník manželského ohodnotenia a zapojiť sa do kurzov, ktoré ťa povedú na tvojej ceste k obnove, nechať si zasielať Denné povzbudenia, či vyhľadať v čase skúšok Roh krízy.     

Modlitby za rodiny a za uzdravenie

Modlitebná linka pre rodiny (nielen) v kríze a taktiež modlitby za uzdravenie: 0904 813 771

A tých, čo uveria budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov ... na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.   Mk 16, 17-18  

Svedectvá obnovených manželstiev

Svedectvo, ako Boh obnovil naše manželstvo od Dana Thiela

Dan by sa rád podelil so svedectvom o obnove nášho manželstva, lebo v Biblii sa píše v Knihe zjavení 12:10-11: “Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť.″

Naše manželstvo bolo mŕtve no pre Jeho preliatu krv bolo oživené. Je našou nádejou a túžbou, že naše svedectvo ti pomôže alebo niekomu, koho poznáš, prekonať zlo. Vzdávame Bohu všetku chválu za to, čo urobil v našich životoch.

V januári 1989 som opustil Erin kvôli inej žene. No Pán dal Erin srdce a vytrvalosť, aby stála za naše manželstvo. Bolo to počas tohto ohnivého boja, keď sa z Erin stala nová žena. Študovala Bibliu, ktorá hovorila o manželstve a začala uplatňovať princípy v jej živote. Ako tí traja, ktorí boli vhodení do ohnivej pece, Erin bola tiež uvoľnená z vecí, ktoré ju v jej živote zväzovali. Tiež našla samu seba, ako kráča s iným, pre ňu drahocenným Pánom. (Pozri Daniel 3:25.)

Všetci, dokonca aj veľmi rešpektovaní pastori v našom meste povedali Erin, že to bolo beznádejné bojovať proti mojej túžbe opustiť ju a byť s inou ženou. No Erin našla v Božom Slove, že “Bohu nič nie je nemožné!″ (Lk 1:37) Počas tohto času založila Restore Ministries na pomoc tým, ktoré chceli, aby ich manželstvá boli tiež obnovené. S každým sa začala deliť o Písmo, ktoré jej Pán ukázal. Veľmi skoro bolo veľa žien, ktoré chceli osobnú pomoc a tak začala písať tieto odkazy z Biblie. Niektoré ženy, ktoré prišli, nikdy nedržali Bibliu vo svojich rukách a tak Erin začala písať celé úryvky z Biblie a potom robila kópie na službu týmto zraneným a zanechaným ženám.

No čím viac pomáhala iným ženám, tým horšia bola jej situácia. Jej ohnivá pec ešte zosilnela, keď som sa s Erin rozviedol v októbri 1990. No Pán dal Erin pokoj, ktorý potrebovala, aby nebojovala a nezápasila proti rozvodu, ale dôverovala Pánovi. Smelo Erin pokračovala v službe iným ženám tým, že sa delila o Slovo Božie. Povedala Pánovi, že ak obnoví jej manželstvo s mužom, ktorého miluje, mňa, oddá svoj život na pomoc ženám v manželskej kríze. A vtedy Erin dala dokopy knihu pre ženy Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť však vlastnými rukami ho búra.

Naše manželstvo bolo zázračne obnovené kvôli, z časti poslušnosti Erin, že si nezadovážila právnika. Boh ma zachránil, keď bolo objavené, že napriek tomu, že súd uznal rozvod na október 30, papiere, ktoré boli vyplnené mojím právnikom sa museli vrátiť kvôli chybe, ktorá sa v týchto papieroch vyskytla! Toto bol pre mňa prvý znak, že Boh ma nejako vytrhne z lana, ktoré ma viazalo k cudzoložstvu. Keby mala Erin právnika, rozvod by nebol zrušený. (Na vypočutie toho, ako boli Erinine modlitby vypočuté, požiadaj o kazetu s naším svedectvom.)

Erin, ktorá mala “nádej proti nádeji″ (Rim 4:18), obdržala svoj zázrak v januári 29, 1991 o 23:10, keď som sa vrátil domov k Erin a našim štyrom deťom. To bolo po cudzoložstve a po rozvode po dvoch rokoch, ako som ju opustil.

 

Príliš neskoro!!

Zúfalá žena zavolala svojej blízkej priateľke, ktorá mala obnovené manželstvo. Ďalšia z ich priateliek sa plánovala rozviesť so svojim manželom. Chcela vidieť, či by bol niekto ochotný rozprávať nejakú múdrosť pre jej priateľku, predtým, ako urobí najväčší omyl svojho života. Táto žena, zúfalá, nevedela, že rozhodnutie, ktoré robila, zmení jej život navždy!

Obaja, ona aj jej manžel boli Kresťania. Tak čo sa stalo? V skutočnosti nebolo nič zlé; ona iba cítila, že ju Boh uvoľnil z tohoto manželstva. Viac necítila, že by CHCELA byť vydatá, a kedže nemali deti, cítila, že Boh povedal, že môže odísť.

Táto žena zavolala a podelila sa o princípy z knihy Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Povedala jej, že je oklamaná, keď si myslí, že ju Boh uvoľnil z jej manželstva. Naopak, Jeho Slovo jasne hovorí, že "On nenávidí rozvod" a že "On je ten istý včera, dnes aj zajtra." Tiež jej vysvetlila, že veľa krát Satan prichádza ako "Anjel svetla," aby klamal a dokonca použije Písmo, ako urobil s Ježišom na púšti, aby zničil životy.

Tiež jej povedala scenár "čo ak." "Čo ak" neskoršie príde na to, že urobila chybu a chcela by svojho manžela naspäť, no on si nájde niekoho iného? Nič, ju však nezastavilo, aby prestala tlačiť na rozvod. Nezaujímala sa o princípy a požiadala, aby ju táto žena viac neobťažovala. 

O rok neskôr naozaj prišla na to, že urobila chybu v tom, že opustila svojho manžela. Chcela, aby sa vrátil domov a pokúsil sa obnoviť ich manželstvo. No počas predchádzajúceho roka, keď boli odlúčení, jej manžel stretol inú ženu.

Ak si ty tá/ten, kto tlačí na rozvod, uisti sa, že si najskôr prečítaš knihu Ako Boh môže a obnoví manželstvo prv, ako bude príliš neskoro a nebudeš sa môcť vrátiť späť!

Liz v South Dakota, OBNOVENÉ

 

Povedali, že “mala všetko”!

Všetci hovorili mladej žene, že mala všetko. Mala pekného manžela, ktorý ju "zbožňoval," dvoch krásnych chlapcov, tucet blízkych kamarátok a nový dom. No nebola spokojná. Neocenila to, čo jej Boh dal. Čo sa týkalo jej oddaného manžela, pred kamarátkami hovorila, "prajem si, aby si našiel niekoho iného."

Potom ju Pán požehnal s rozkošnou dcérkou, ktorú zbožňovala; no jej srdce bolo stále chladné voči jej manželovi. Počas hádky dôrazne povedala, "Choď a odíď- a nedovoľ, aby ťa dvere privreli, keď budeš odchádzať!" Božie slovo hovorí, "Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený." (Mat. 12:37). Jej slová ju teraz odsúdili. Jedného večera našla svojho manžela v posteli s inou ženou. Ten muž, ktorý ju zbožňoval odkedy bola malé dievča, teraz držal inú ženu vo svojom náručí.

Bolesť a šok, ktorý ju udrel bol väčší, ako si myslela. Jej zničenie bolo také obrovské, že dni ležala na kolenách, ľutovala a plakala, nebola schopná jesť. Priateľky chodili, aby jej pomohli postarať sa o ňu a jej deti. Pán prijal túto zlomenú ženu k Sebe a držal ju a začal ju utešovať. Začala čítať a uplatňovať princípy, ktoré našla v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Po tom, ako bol preč šesť mesiacov, sa jej manžel vrátil domov ku nej a ich trom deťom.

Janice v South Karoline, OBNOVENÉ

 

Ďalšie manželstvo, ktoré bolo “zrazu” obnovené!!

Po dvoch rokoch "zrazu" chcela mladá žena zastaviť rozvod, ktorý ona začala voči svojmu manželovi a chcela pracovať na manželstve!!! Povedala, že nevedela ako, alebo prečo ale city pre jej manžela sa zrazu vrátili. Jej svokra, ktorá verila Bohu za obnovu ich manželstva, nás kontaktovala a povedala, "som prekvapená a nadšená silou Pána Ježiša Krista!"

Nie sme aj my všetci?!! Chvála Pánovi za Jeho vernosť voči Jeho Slovu a jeho prísľubom!! Nedovoľ, aby ti NIKTO povedal, že Boh nemôže alebo neobráti srdce tvojho manžela. On to robí STÁLE!!! Koho zaujíma vôľa človeka, keď Boh v Jeho láskavosti stvoril nás všetkých so srdcom, ktoré ON VEDIE, kam len chce!!

"Aký úžasný víkend som mala s mojim manželom. Doslovne sme strávili celý víkend bok po boku. Pozval ma na večeru v sobotu večer a nedeľu večer a oba večeri som skončila u neho. No, NAJLEPŠIA vec sa stala v sobotu predtým, ako sme išli spať. Povedal, "Mali by sme sa modliť." Zobral moju ruku a modlil sa a ďakoval Bohu za Jeho prácu v našich životoch. Toto ma rozplakalo."

Barbie z North Carolina, OBNOVENÉ

 

Manžel si pobalil veci - vrátil sa domov!

Mladá žena, ktorá mala dvoch malých chlapcov prišla na to, že ju manžel nielen opustil, ale aj žil s inou ženou, ktorá mala jeho dieťa. Bola zničená, no hľadala pomoc u Pána. Krátko na to stretla pár v kostole, ktorý jej povedal, že má obnovené manželstvo a predstavil jej zdroje Spoločenstva obnovy a povedali, že jej pomôžu.

Začala sa s nimi pravidelne stretávať, aby sa spolu modlili. Krátko po tom, ako si prečítala knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a pracovnú knihu pre ženy, začala zavádzať princípy o pôste a modlitbe. No veci sa veľmi zhoršili, čim viac sa modlila a postila. Jedného dňa, keď otvorila dvere, bola šokovaná, lebo jej šerif podával rozvodové papiere.

Namiesto toho, aby sa zosypala, zobrala tieto papiere a utekala do domu tohto páru, aby sa modlili. Títo traja sa držali za ruky a spolu sa modlili proti rozvodovým papierom.

V tú istú hodinu v inom štáte si jej manžel balil veci. Keď mieril na juh a dostal sa na rozdvojku na ceste, požiadal Boha, aby pohol jeho autom, na pravo, ak sa má vrátiť domov, na ľavo, ak má zostať s druhou ženou. Modlitby jeho ženy boli vypočuté — auto neočakávane zabočilo DO PRAVEJ STRANY!

Keď bol doma, povedala svojmu manželovi o svojich modlitbách, postení sa a jej novým vzťahom s Pánom. Stala sa Kresťankou keď on bol preč a ona sa s ním podelila o svoju vieru. V tú nedeľu išli spolu k oltáru a prijali Pána. V tú noc sa tento pár podelil o ich svedectvo vo svojom veľkom kostole. O mesiac neskôr sa rozhodli, že si obnovia manželský sľub!!

AKTUALIZÁCIA:  Keď som sa naposledy rozprávala s touto ženou, dlhodobo sa postila. Povedala, že Pán urobil na ňu dojem, aby si adoptovala manželovo dievčatko. Počuli, že toto dieťa bolo zanechané mesiace u priateľov, zatiaľ čo druhá žena odcestovala za more. Zdalo sa, že stratila záujem o svoju dcéru krátko po tom, ako sa jej milenec vrátil naspäť k svojej manželke.

Michelle z Floridy, OBNOVENÉ

 

Obnovené po tom, ako som prešla CEZ oheň!

Aká úžasná cesta! Moje manželstvo je obnovené od februára 2002. Toto všetko sa začalo, keď sme sa s manželom po druhý krát pokúšali o rozvod. Bola som znechutená a rozhodnutá, že budem pokračovať na mojej ceste s Bohom, no bez môjho manžela. Bola som presvedčená, že problémom bol iba môj manžel a že ja som bola "dobrá" manželka a bola som znechutená z manželovej nevery. Vyskúšala som všetko, no všetko zlyhalo. Moje pokusy o "záchranu" manželstva sa obrátili do nekonečného kruhu. Cítila som sa uväznená a napokon som stratila všetku nádej. Ďakujem Pánovi, že On nestratil nádej a je verný! Vždy som sa modlila k Bohu za moju situáciu až som napokon prijala lož, že "Boh má pre mňa niekoho lepšieho (ozajstného zbožného muža)."

V októbri 2001 sa v našom kostole konala rodinná obnova. Môj manžel a ja sme sa rozhodli, že pôjdeme kvôli našim dvom deťom. V sobotu v noci Duch Svätý ohromne zasiahol a Pán sa dotkol môjho srdca, aby som ešte raz odpustila môjmu manželovi. Myslela som si, že je to šialené a nemožné, no vedela som, že musím byť poslušná! Padla som na kolená, vyčerpaná, unavená a slabá; modlila som sa, lebo som potrebovala Ježiša, aby ma posilnil. Všetko som položila pred Neho-čo som chcela od manžela, muža a otca pre moje deti. V tú istú noc prišla za mnou žena, ktorá mi dávala svoje telefónne číslo. Povedala, že sa chce so mnou naozaj porozprávať! Zavolala som jej a ten istý týždeň sme sa stretli. Predstavila mi Spoločenstvo obnovy a dala mi kópiu Erininej knihy. Modlila sa spolu s ďalšou sestrou v Kristovi cez telefón za svoje manželstvá a ja som sa rozhodla, že sa k nim pridám!

Chválim Pána za Erin a jej spoločenstvo. Kniha mi úplne otvorila oči. Spôsob, ako mi Pán odhalil Seba samého, bol úžasný! Veľmi som plakala, keď som si uvedomila svoje omyly a chyby. Boh je tak láskavý, lebo som bola cez túto bolesť oslobodená! Odovzdala som sa Mu úplne. Zmenil ma, pretvoril ma a urobil ma novou. Skrz odpustenie mi dal novú lásku pre môjho manžela a bola som slepá voči manželovým omylom. Teraz milujem, vážim si a podriaďujem sa môjmu manželovi ako v Pánovi. Naozaj verím, že to, cez čo som prešla, si Boh získal moju pozornosť, aby som dôverovala výhradne Jemu! Keď sa my pokúšame veci napraviť, potom je zmena dočasná. Musíme všetko prenechať a dovoliť Bohu! Utekaj k Nemu so všetkým; On je hlavou každého muža!!

Kvôli mojím zmenám sa bitka iba začala. Ťažká časť mala iba prísť, ale "väčší je ten, ktorý prebýva v nás, ako ten, kto je vo svete." Moja viera bola skúšaná a ja som bola rozhodnutá prejsť CEZ oheň, a nie v ňom zostať! Môj manžel bol opäť s DŽ. Nikdy to neurobil tak očividne a zahrnul do toho aj deti, čo bolo veľmi ťažké. Nikdy neopustil náš dom, no povedal, že tak urobí! Ja som si zobrala Písmo a bola som poslušná Slovu. Boh mi dal úžasnú silu, aby som videla situáciu takú, aká bola: DOČASNÚ, nie trvalú! Keď bol môj manžel preč, ja som to využila, aby som sa dostala bližšie k Pánovi. Cítila som hlbšiu a hlbšiu lásku k Nemu. Stal sa mi "všetkým" a nič nemohlo zobrať moju radosť—žiadne okolnosti ani situácia!

Nebola to ľahká cesta! Neustále som sa modlila, postila sa a hlásala Písmo s Božími prísľubmi. Môj postoj, myšlienky a činy, všetky odzrkadľovali Božie prisľúbenia. Moja viera neprichádzala z toho, čo som videla, ale z toho, čo mal Boh pre mňa.

Každé Písmo s každým slovom, ktoré bolo napísané v Erininej knihe, sa stalo mojim životným štýlom. Naučila som sa veľa! Čím som viac veci prenechávala, tým som videla viac zázrakov a zmien. Viac som nebola tá, ktorá bojovala v tele; teraz som vložila moju dôveru do Božieho Ducha. Vedela som, že zmeny, ktoré vykonal, sú stále!

Ako hovorí Písmo, cudzoložná žena je sladká ako med, no potom sa stane horkejšou ako palina. Božie Slovo nikdy nesklame! V januári sa môj manžel rozišiel s DŽ. Požiadal ma o odpustenie a bol prekvapený, ako ho milujem, bez ohľadu na to, čo sa stalo! Myslím, že prvý krát sme zakúsili bezpodmienečnú lásku jeden k druhému. Vzdávam všetku chválu Ježišovi! Vo februári sme mali nádherné výročie.

Od našej obnovy pokračujem na mojej ceste s Pánom. Neurobila by som to inak! Keď dôverujem Bohu vo všetkom, môj manžel je náš živiteľ, duchovný vodca a zbožný muž! Teraz máme silné manželstvo, ktoré je postavené na Skale! Mám toľko svedectiev a pokúšam sa o ne podeliť ako sa len dá s inými ženami, ktoré cítia, že nemajú nádej. Vám všetkým musím povedať: "BOH MÔŽE A OBNOVÍ TVOJE MANŽELSTVO! NIČ nie je nemožné s Bohom!"

Nech vás Boh žehná!

Ana z Floridy, OBNOVENÉ!

AKTUALIZÁCIA:  Anna nielenže skončila s vlastným Spoločenstvom pre manželstvo, ale tiež s "dieťaťom obnovy," ďalším synom, ktorý sa narodil pred 8 rokmi, keď boli s manželom obnovení.

Pozri na BOHA!

Trpela som (alebo som si myslela) v najhoršom manželstve skoro päť rokov. Nevidela som nič iné, iba to, že ma Boh dal dokopy s mojim manželom, aby sme sa navzájom mučili. Všetko, čo sa týkalo môjho manžela ma privádzalo do šialenstva. Necítila som viac k nemu lásku, nezniesla som byť v jeho blízkosti a hlavne, nedokázala som s ním intímne žiť.

Mala som toho naozaj dosť a začala som hľadať spôsob, ako z toho manželstva von, lebo som vedela, že Boh nenávidí rozvod. Hľadala som v Písme a dokonca som hľadala schválenie od iných Kresťanov.

Jedného večera, keď som hľadala Slovo, požiadala som Pána, aby mi dal znak a keď príde môj manžel domov, nezačne sa so mnou bezdôvodne hádať (ako obyčajne). Povedala som Pánovi, že keď príde domov a začne argumentovať, to bude znak, že keď požiadam o rozvod, bude to v poriadku.

A hádajte, čo sa stalo? Áno!! Prišiel domov a začal sa hádať, a to bolo všetko, čo som potrebovala, aby som sa uistila, že to, čo chcem urobiť, je dobré. A tak som požiadala o rozvod, dala som ho odsťahovať z domu políciou a doručila mu papiere. Hlboko vnútri som trpela, lebo som vedela, že som ho naozaj milovala, ale nenávidela som jeho spôsoby.

Okamžite mi povedal, že nemôže žiť v tom istom štáte, ako ja. Odišiel na Floridu, no každý deň mi volal, lebo sa chcel vrátiť domov. Dokonca súhlasil s manželskou poradňou.

Nasledujúci pondelok som zavolala a požiadala o pozastavenie rozvodu a súhlasila s poradňou, no nedovolila som manželovi, aby sa vrátil domov, lebo som nevidela zmeny o ktorých som si myslela, že budú postačujúce. Poradenstvo bolo niečo hrozné!! Poradca nás skoro vyhodil. Povedal nám, že ak sa nedokážeme jeden druhému zaviazať a povedať si, že sme obaja ochotní skúsiť a dať zo seba to najlepšie, potom nie je dôvod, aby sme sa vrátili do jeho kancelárie.

WOW!! To bolo dosť drsné, no nič to so mnou neurobilo. V tomto čase bolo moje srdce ešte viac zatvrdnuté. No čo bolo horšie, ja som bola zachránená, posvätená a naplnená Duchom Svätým!! Som vedúca chvál v kostole, no nevedela som si dať na poriadok svoje manželstvo!! 

Môjho manžela povolali do aktívnej služby do Národnej gardy a napriek tomu, že jeho jednotka nemusí ísť mimo krajinu, musia slúžiť ako ochrana v inej ozbrojenej jednotke na jeden rok. Táto vzdialenosť spôsobila, že sa ešte viac odklonil od Pána, lebo nemal silnú podporu od iných mužov.

Po skoro roku Boh začal konať so mnou a mojom manželstve. Musela som si v tejto záležitosti upratať!! Na začiatku 2004 som sa začala modliť za naše manželstvo a aby ma Boh zmenil.

Keď som konečne chcela moje manželstvo, môj manžel zmenil názor a chcel rozvod! Chcela som, aby sa vrátil domov, no on to viac nechcel. Nemohla som to pochopiť.

Jedného večera som na internete hľadala svedectvá o obnovených manželstvách. Klikla som na RMI a prečítala som si úvod. Hovorili o Bohu!! Cítila som sa, akoby som vyhrala v lotérii! Naozaj som toto videla ako znak, že Boh obnoví naše manželstvo. Okamžite som si objednala balík všetkých zdrojov a pridala sa k spoločnosti!! Nemohla som sa dočkať môjho balíka!! Bola som ako dieťa s novou hračkou! Okamžite som začala čítať a jesť Jeho Slovo!

Keď som začala hľadať Pána a stáť v medzere za naše manželstvo, vtedy som objavila druhú ženu v manželovom živote—tú, pre ktorú môj manžel kúpil telefón a o ktorej som sa nikdy nemala dozvedieť. Naozaj som sa spoliehala na RMI a moju epartnerku. Prvá epartnerka neodpovedala na môj email a tak som bola odradená. No potom som poslala druhú požiadavku a bola som požehnaná, lebo som našla skutočnú priateľku!! Ďakujem za ňu Bohu, lebo sa modlila za (a so mnou), čo mi pomohlo prejsť cez môj strach a bola som povzbudená.

Veľa vecí uviedla do reality a pomohla mi prejsť cez test!! To bolo také bolestné, hlavne teraz, lebo Boh začal tým, že ma zlomil a ukázal mi, ako odpustiť a naplnil ma bezpodmienečnou láskou. Láskou, ktorá miluje aj v najhoršej situácii. Dokonca aj v hriechu! Moje srdce bolo prepichnuté neuveriteľnou bolesťou! Veľa dní som plakala a nemohla som jesť, no stále som sa modlila. Čoskoro som si uvedomila, že Boh ma očisťoval! Bolo to bolestné, no stálo to za to!!

Vždy, keď som si spomenula na mobil, ktorý on kúpil, alebo keď zazvonil, nahnevala som sa. Stále som dávala príležitosť nepriateľovi, aby ma porazil s týmto telefónom! Jediné, čo som videla, bolo, že on sa so mnou rozvádza a bude s druhou. V tomto čase mi manžel dookola rozprával, že sa ku mne vráti a aby som sa nestrachovala nad niečim, čo nemôžem zmeniť. (To, čo mi hovoril, mi nepomohlo, mohol aj klamať a to bolo všetko, čo som vedela.)

Jedného rána počas modlitby (predtým, ako som našla RMI) Duch Svätý mi povedal, aby som išla na 1 Peter 3:1: "Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni." Keď som si to čítala, vedela som, o čom sa hovorí no zároveň som nevedela. Dookola som sa pýtala Boha, "Čo to znamená?" Potom, keď som začala čítať z mojich zdrojov, tam to bolo!!

Naučiť sa "nepovedať slovo" bolo tak ťažké! Veľa krát som testom neprešla!! (Vďaka Ti, Pane, že si taký zhovievavý.) Tiež som sa naučila, čo naozaj znamená byť predmetom a podriadená môjmu manželovi. Moja najťažšia skúška bola podriadenosť a poslušnosť počas zastaveného rozvodu a vedomie o DŽ.

Keď mi manžel povedal, že si nevie predstaviť, že by sme mohli začať odznova, pokiaľ sa najskôr nerozvedieme, Boh mi ukázal, že On mal nad tým kontrolu a že začneme odznovu bez rozvodu. Boh mi ukázal, že srdce môjho manžela bolo naozaj v Jeho rukách a že On ho otočí skoršie, akoby som si myslela!

Po tom, čo som našla RMI a neustálom hľadaní Pána, môj manžel a ja sme sa viac a viac zbližovali. Každý deň sme prežili spolu. Boh mi ukázal Jeho silu v toľkých situáciach.

Boh mi dal viacero potvrdení, že už obnovil naše manželstvo, dokonca aj keď bol rozvod stanovený na 25. máj. Nemala som pochýb, že Boh obnoví naše manželstvo. Bola som úplne naplnená vierou. Moja epartnerka bola tiež naplnená vierou. Moje najbližšie priateľky na pracovisku boli naplnené vierou. To, na čo sme čakali, bol dôkaz—ozajstný znak: zrušenie rozvodu!!

V nedeľu 2. mája mi manžel povedal, že ma miluje!! Chvála Bohu!!

A potom vo štvrtok 6. mája mi povedal slová, na ktoré som čakala: "Nechcem ísť cez rozvod." Chvála Bohu!! Aleluja!

Na Deň matiek mi dal naspäť naše svadobné prstene, o ktorých som sa vyjadrila, že ich nikdy nebudem nosiť a povedala som, že ak ma chce späť, bude mi musieť kúpiť nový pár. Keď som uvidela tieto prstene, boli pre mňa nové. Dokonca mi ich navliekol na prst. Vrátil sa naspäť domov a to je ÚŽASNÉ, lebo mi povedal, že sa nechce vrátiť do toho istého bytu. No pozri na BOHA....

Povzbudzujem každú ženu, aby stála na Pánových prisľúbeniach, lebo On je verný a je schopný urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme! Ver mi—viem! Nevzdaj sa—na výsledok sa oplatí čakať a prekonať aj bolesť!!

Všetky zdroje sú úžasné, no naozaj som objavila, že Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a Múdra žena sú najviac užitočné!! Okamžite mi otvorili oči a bola som schopná oľutovať veľa, veľa vecí a veľa, veľa krát.

Úprimne ďakujem Bohu, lebo aj keď moja epartnerka videla znaky obnovy, nežiarlila—iba sa modlila ešte viac za úplnú obnovu a znak obnovy. Mám ťa rada, Laura, drahá priateľka do života!! Boh ti prisľúbil obnovu a On urobí všetko, čo povedal!! Priprav sa, priprav sa, priprav sa! Tvoje požehnanie prichádza!!

Clarisa, OBNOVENÉ v Georgii

 

 Obnova! Boh zmenil môj život!

V októbri roku 2003 sa stala najhoršia vec, akú som si mohla predstaviť. Môj manžel mi po dvanástich rokoch manželstva povedal, že chce odísť. Bola som zničená a nevedela som, čo mám robiť. Zúfalo som začala hľadať a modliť sa za niečo, čo by mi ukázalo, čo mám robiť, aby som získala späť muža, ktorého som milovala. O niekoľko týždňov som cez internet našla Spoločenstvo obnovy. Vedela som, že to bol Pán, kto ma doviedol na túto stránku. Okamžite som si objednala Obnov tvoje manželstvo a Múdru ženu. To bolo požehnanie! Čítala som a čítala, až pokiaľ som nemohla viacej čítať. Boh mi začal ukazovať všetko, čo som urobila a čo spôsobilo, že manžel opustil dom. Bola som svárlivá, duchovne hrdá a arogantná. Boh ma usvedčil z mojich hriechov a ja som Ho žiadala, aby mi pomohol, zmeniť sa. Chvála Bohu, zľutoval sa nado mnou a zmenil môj život!

Tým, že som pokračovala v modlitbe a postení sa, videla som, že srdce môjho manžela mäkne voči mne. Začal tráviť viacej času doma a zostával dlhšie a dlhšie. Okolo Vianoc Pán spravil zázrak. Viedol môjho manžela, aby strávil noc s nami a deti nemuseli byť bez neho na Vianočný deň. Chvála Ti Pane! Po tomto a cez Nový rok trávil menej času s DŽ a viac s deťmi a so mnou. Začali sme sa opäť rozprávať ako manžel a manželka, a o mesiac neskôr sa rozhodol dať nášmu manželstvu druhú šancu. Povedal, že nechcel zahodiť dvanásťročné manželstvo a uvedomil si, že jeho život bez nás nestojí za nič.

19. februára 2004 sa manžel vrátil domov! Učíme sa najskôr hľadať Pána vo všetkom, čo robíme. Keď som sa obzrela späť, uvedomila som si, že Pán nebol mojou prvou láskou. Môj manžel bol. Naučila som sa, že musím uvolniť môjho manžela a moje manželstvo Bohu, aby som videla zmenu. Keď som to urobila, bolo to účinné! Boh je tak láskavý, úžasný a milujúci. Ďakujem mu za to, že mi dal druhú šancu byť ženou, na ktorú som bola povolaná. Modlím sa, aby každý deň priniesol ďalšie požehnanie od Pána a aby som nikdy nestratila výhľad na Neho. Mojou túžbou je slúžiť Mu dňom, nocou po zvyšok môjho života.

Tiež chcem poďakovať Spoločenstvu obnovy a mojej partnerke v modlitbe, že to so mnou nevzdala. Povzbudila si ma, podporila a napomenula. Pomohla si mi, aby som sa nestrachovala, ale verila, že sa môj manžel jedného dňa vráti. Boh ti žehnaj, Erin za tvoju službu! Nech sa o teba Pán aj naďalej tak starostlivo stará.

Yvette, OBNOVENÉ v Pennsylvanii

 

 Ježiš oživil jej manželstvo zo smrti!

Chvála Pánovi, za účelom, aby Pán dostal moju pozornosť. Pred dva a pol rokom odstránil môjho manžela odo mňa. Môj starý život a manželstvo muselo byť úplne zničené, aby Boh začal niečo nové v mojom živote a manželstve.

Bola som "Kresťanské dievča" celý môj život— v nedeľu som chodila do kostola a po zvyšok dní v týždni som ako hlúpa žena ničila môj dom. Keď môj manžel v júli 2002 odišiel po našom desiatom výročí, povedal mi, že sa už nikdy nevráti a okamžite namieril k priateľom, právnikom, a všetci súhlasili, že to bolo to najlepšie, čo mohol urobiť, rozviesť sa a začať nový život bezo mňa a našej dcéry, ktorá mala vtedy deväť rokov..

Vedela som, že bol presvedčený a naozaj odchádzal. Bola som taká zúfalá, že som sa obrátila k môjmu kňazovi o pomoc. On a jeho žena ma objali a to bolo všetko. Požiadala som všetkých kamarátov z kostola, no všetko, čo povedali, bolo, aby som na neho zabudla.

Od začiatku, ako môj manžel odišiel, Boh mi dal do srdca vieru,  že obnoví naše manželstvo, no nevedela som, ako. Pán mi dal Ján 11: Ježiš vzkriesil  mŕtveho Lazára.

Vedela som, že dopustil túto situáciu oddelenia a rozvodu pre Svoju slávu. Bola som ako šialená a chodila do rozdielnych kníhkupectiev, vrátane Kresťanských, no nemohla som nájsť nič o obnove manželstva. Potom som začala hľadať na internete a pozerala som rôzne Kresťanské stránky o manželstve. Jeden večer som veľmi plakala, keď som písala. To bola Božská sila od Všemohúceho Otca, môjho jediného — och, milujem Ho a nikdy nebudem schopná Ho dostatočne osláviť! Držal moju ruku, keď som písala "obnova manželstva" a stlačila tlačítko "hľadaj." Chvála Pánovi — našla som — RMI stránka sa mi pozerala do tváre! Hlasno som zvolala a zavolala som moju dcéru, aby sa prišla pozrieť, čo mama našla. Obe sme boli veľmi potešené — vedela som, že za týmto bol Boh. 

Nasledujúci deň som zavolala RMI a povedala som, "chcem sa stať členkou," a okamžite som sa zapísala. Objednala som si knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a aj iné materiály, lebo som bola veľmi zúfalá, mala som nádej proti nádeji a bola som ochotná urobiť všetko, čo Boh odo mňa chcel! Nemala som peniaze no kúpila som to na kreditnú kartu — radšej som si kúpila niečo, čo má dočinenia s Božím kráľovstvom a byť v dlhu, ako minúť peniaze na moje pozemské túžby a mať dlh.

Keď som hľadala Pána, bol blízko pri mne a v tom istom čase odstránil ľudí, na ktorých som bola závislá. Zmenil ma a naučil ma, ako byť závislá iba na Ňom a utekať k Nemu, keď som v núdzi.

Naučil ma, ako sa skutočne modliť — myslím tým modliť sa tak, ako nikdy predtým — a postiť sa. No najdôležitejšia vec, v ktorej ma zlomil bola, že som o situácii nehovorila nikomu, iba Jemu a iba Jemu. Keď som HO v tomto poslúchla, bol tak verný, že väčšina mojich najbližších priateliek v práci ani nevedeli, že môj manžel odišiel.

Boh ochraňoval mňa aj moju malú dcérku. Urobil zo mňa milovníčku Jeho Slova a teraz Ho hľadám vo všetkom, čo robím v mojom živote. Ježiš sa nestal len mojim Záchrancom, ale tiež mojím drahocenným Pánom a najlepším priateľom mojej duše a bytia. Chvála Jeho menu: Ježiš!

Tým, že som hľadala Pána a bola som Mu tak blízko, moja situácia sa nezlepšila, ale zhoršila. Môj manžel sa so mnou rozviedol aj napriek tomu, že stena nenávisti padla. Nenajala som si žiadneho právnika; nemusela som, lebo som mala toho najlepšieho právnika po mojej strane — Jeho meno je Ježiš.

Boh mi povedal dva mesiace dopredu, keď som v parku venčila psa, že rozvod prebehne za účelom vyliečenia môjho manžela. Boh povedal, že to dopustí, ale "nestrachuj sa — Ja som s tebou." V tom čase som mala pokoj, ktorý prevyšoval každú chápavosť v mojej duši. No to ma nezastavilo od postenia sa a modlitby proti rozvodu. Po rozvode sa veci otočili k lepšiemu.

Počas tejto skúšky ma Boh naučil tak veľa, vrátane, že Boh je verný Svojmu Slovu a že je milosrdný a plný lásky. Zdroje z RMI — Boh ich použil, aby ma učil, vrátane kníh Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, Múdra žena a kaziet "Be encouraged." Veľmi ich odporúčam každému — boli veľkou časťou mojej túžby po obnovení môjho manželstva. Vedela som, že čo Boh urobil pre teba, drahá sestra Erin, tiež urobí aj pre mňa.

Dva a pol roka bol ťažký čas, nie iba pre mňa, ale aj pre moju dcéru. To, že som prišla na to, že má DŽ, bolo ťažké — cítila som sa bezmocne, lebo už som nebola legálne jeho manželkou a plakala som v náručí môjho Boha. Moja dcéra bola veľmi chorá, lebo som si nemohla dovoliť nákupy — kupovala som najlacnejšiu, zmrazenú pizzu a ona z toho ochorela. Zaviezla som ju ma miesto jej otca predtým, ako som išla do práce. Neskoršie mi zavolal a spýtal sa, čo som jej dala jesť na večeru. Odpovedala som "pizzu." Spýtal sa ma, kde som ju kúpila a ja som mu povedala a on sa veľmi nahneval. Nič som mu nepovedala — zobrala som všetky urážky a povedala som mu, že sa nabudúce polepším.

Okamžite som sa hodila do náručia môjho všemohúceho Otca a plakala som, vyliala som si pred Ním vnútro. Povedala som, "Otče, on bol s DŽ na večeri vo veľmi drahej reštaurácii, kupoval dobré jedlo a chodil na drahé výlety, a ja som tu, robím najlepšie, čo viem, aby som sa postarala o jedlo pre moju drahú dcérku, no stále to nestačí. Pane, ja som ženou jeho mladosti. Ja som mu pomohla cez štúdium a dokonca aj s ukončením lekárkeho titulu. No teraz pre neho nič neznamenám." Povedala som Pánovi, že sa nezaujímam o nikoho a nič — všetko, čo chcem, je iba On a ja. A On ma držal a povedal mi, že "čoskoro bude hriešnik porazený a ty zvíťazíš." Keď mi zašepkal tento sladký sľub do ucha , zaspala som v Jeho náručí. 

Bod zlomu v našej obnove nastal, keď som dovolila Bohu, aby bol Bohom a ja som Ho iba milovala a žiadala Ho, aby mi dal milosť milovať môjho manžela Jeho bezpodmienečnou láskou. Boh ho priviedol k bodu, keď mu nič v živote nevychádzalo. Bol tak nešťastný s DŽ, v práci, lebo môj Boh postavil okolo neho stenu a on nemohol nájsť svojich priateľov a nemohol zasiahnuť. Potom povedal, "vrátim sa naspäť k svojej žene, lebo to bolo pre mňa lepšie."

Toto boli jeho slová, ktoré mi povedal v júni, keď pozval mňa a našu dcéru na našu letnú loď. Povedal mi, že ukončil svoj vzťah s DŽ a povedal jej, že mal počas tohoto vzťahu priateľku, ktorá je jeho najlepšou kamarátkou a spriaznenou dušou a on ju miluje a chce byť s ňou. Obrátila som sa k nemu. "Kto je tá žena?" spýtala som sa. On sa otočil ku mne s čistou láskou v jeho očiach a povedal, "Tou ženou si ty." Povedal mi, "Ty si najlepšia. Neviem, čo viac som hľadal." Chválila som Pána v duchu, keď hovoril tieto slová!

V stredu, 7. júla o 3:00 ráno ma Pán zobudil, aby som sa modlila. Spýtala som sa Pána, "Pane, modliť sa za čo a za koho?" Jednou z lekcií, ktorú ma Pán naučil počas tejto skúšky bolo, že ma zobudil uprostred noci, aby som sa modlila za určitú osobu alebo situáciu. Pán vedel, čo sa ho opýtam: "Pane, čo teraz, kto a prečo? Musím sa modliť, alebo to môže počkať, keď sa úplne zobudím?" Boh vždy vyhrá.

V tú noc mi povedal, "Modli sa za oslobodenie tvojho manžela." Povedala som, "Z čoho?" On povedal, "Od zlého." Tak som sa začala modliť, napoly ospalá a potom Pán povedal, "Prestaň sa modliť a iba Ma chváľ a ďakuj Mi, lebo som manžela vytrhol z rúk diabla a prinesiem ho domov, aby žil v pokoji a bezpečí."

O 7:00 ráno som sa pripravila a upratala som dom a bola som veľmi šťastná. A keď som povedala mojej dcére, aby sa pripravila, pozrela sa na mňa a povedala, "Mami, si v poriadku?" Povedala som, "Áno, som." Povedala som jej, že ma Boh zobudil a povedal, že prinesie otecka dnes — otec bol zachránený od zlého!

O 9:00 ráno mi zavolal manžel. Keď naša dcéra zobrala telefón, povedal, "Musím sa rozprávať s mamou." Povedala som, ahoj, a on povedal, "Naozaj ťa potrebujem. Prišla by si a zobrala ma domov?" Volal zo svojho bytu. Keď som položila telefón, začala som chváliť Boha spolu s mojou dcérou a našim psom, ktorý skákal a brechal.

Išla som k nemu do bytu a doviezla som ho domov. Zavolal majiteľovi bytu a ukončil prenájom, napriek tomu, že musel zaplatiť za mesiac naviac. Zavolal svojej rodine, aby im povedal o nás. Viem, že ho Boh priviedol domov — ja s tým nemám nič spoločné. Boh urobil všetky tie zmeny vo mne a bude pokračovať, aby ma zmenil na Jeho obraz, každý deň. Chvála a sláva Jeho svätému menu!! Vďaka Ti, Ježiš za tvoju obetu — jedno manželstvo navyše bolo obnovené!

Daisy, OBNOVENÉ z Wisconsinu

Obnovené cez pokoru!

S manželom sme sa vzali pred piatimi rokmi. O pár mesiacov neskôr som prišla na to, že má inú a povedal mi, že cíti, že najlepšie bude, ak sa rozvedieme. Bola som zničená a ani netreba hovoriť, zúfalá. A takto to pokračovalo skoro dva a pol roka. Cez tieto roky som stále chodila do kostola a čítala Písmo, hlavne Žalmy a Príslovia.

V tomto čase ma Pán zobral do pustatiny, kde som čas trávila iba s Ním. Iba cez úplné zlomenie Boh naozaj začal ku mne hovoriť. Mala som veľa zlých zvykov, čo zahŕňa kontrolu a hnev. Musel ma najskôr tohto zbaviť pred tým, ako mohol začať konať v našom manželstve. Stále som čítala o obnovených manželstvách a čudovala som sa, prečo sa to isté nestalo aj s mojim manželstvom. Teraz si uvedomujem, že cez pokoru, modlitbu a pôst sa k nám Boh dostal. On tam bol po celý čas, no skrz môj skazený pohľad na život som nikdy nevidela, čo On robí.

Spoločenstvo obnovy som našla cez jednu ženu v našom kostole, ktorá ma zaviedla k Erin. Erin sa so mnou  modlila a dala mi knihu Obnov tvoje manželstvo, ktorá bola pôvodne určená pre niekoho iného—no Pán vedel, že som ju tak zúfalo potrebovala! Tiež odporúčam Múdru ženu. Písmo bolo obzvlášť nápomocné.

Boh ma začal meniť a zjemnil moje srdce. Učil ma pokore (niečo, v čom som nikdy nebola dobrá) a naučil ma, aby som sa obracala na Neho a nie na moje okolnosti. Naučil ma, aby som utekala k Jeho Slovu a nie k mojim priateľom. A najlepšie, naučil ma modliť sa namiesto rozprávania! Počas týchto dvoch rokov,  keď je môj manžel naspäť doma, sa náš vzťah každodenne zlepšuje. Vidím, ako Boh pracuje na srdci môjho manžela v oblastiach, za ktoré som sa tak dlho modlila. Pokračuje v práci aj s mojim srdcom, lebo nepriateľ sa rád zakráda a kradne radosť.

Božie Slovo  mi hovorilo "počkaj." Určitý čas som toto slovo neznášala. Dokonca som Pánovi povedala, že nemám rada čakanie. Jeho láskavá trpezlivosť ma udržala v čakaní. Čakala som na Neho kým bolo moje srdce pripravené, pre to, čo pre mňa mal. A čakala som na Pána, kým pracoval na manželovom srdci. "Prestaňte už a uznajte, že Ja som Boh"—to bolo niečo, čo ma Boh musel naozaj naučiť. Som človek činu a chcem opraviť veci, rýchlo! Božie Slovo (hlavne Žalmy) mi pomohli uvedomiť si, že čakanie na Pána je jediný spôsob, ako zvíťaziť v každej situácii.

Pamätám si, keď DŽ zavolala alebo keď môj manžel opustil dom, aby jej zavolal. Chválila som Pána a hovorila Mu, ako veľmi Ho milujem. Keď som nevedela, čo povedať, stále dookola som opakovala, "Tvojou milosťou, zahrň ma tvojou milosťou...."

Často krát bol môj manžel viac milujúci, alebo chcel so  mnou stráviť čas. A často sa stalo, že neurobil to, čoho som sa tak veľmi obávala. Naozaj verím, že chválou Pána počas tohto obdobia, bol nepriateľ poslaný späť, kde patrí. Modlitby a chvály zlomia väzbu s nepriateľom!!

Povedala by som, že zmena nastala vtedy, keď som odtrhla oči z môjho manželstva a začala som sa pozerať na Pána. No veci sa nezmenili z večera na ráno. Bol to pomalý proces, no myslím si, že viem, prečo: Boh pozná môj temperament, moju silnú vôľu a môj problém kontroly. Verím, že Boh priviedol  moje manželstvo do bodu, o ktorom On vedel, že je pre mňa a môjho manžela najlepší. Stále som sa modlila za Jeho múdrosť, Jeho vedenie, Jeho oči, ktorými sa budem pozerať, a Ježišovo srdce. On mi stále ukazuje, ako obnovuje naše manželstvo každý deň.

Vzdávam Pánovi chválu, lebo ma miluje tak, že ma učí Jeho spôsobom, keď hľadám Jeho vedenie. Môj manžel chce byť so mnou, chce so mnou ísť do kostola. Hovorí o nás, ako spolu zostarneme a robí plány pre našu spoločnú budúcnosť. Viac sa stará o moje potreby a túžby. Tiež sa so mnou rozpráva spôsobom, ktorý pomáha zľahčiť neistotu, ktorá vyplýva z toho, čo sa stalo v minulosti.

Boh naozaj mení nás oboch, čo bolo mojou modlitbou. Vidím, ako Boh pracuje v našich životoch tak, ako iba Pán vie! On je tak verný Boh, naozaj nás miluje a pozná nás!

Lisa, OBNOVENÉ v Missouri

 

Obnovené! A iba On je perla veľkej hodnoty!!

Chvála Pánovi! Oslávil sa cez to, čo urobil v našom manželstve—a vo mne! Ďakujem mu za svedectvo, ktoré mi dal a modlím sa, aby sa Mu dostalo všetkej chvály za to, čo ju tu napísané.

Najskôr musím povedať, že si nezaslúžim nič z toho, čo On urobil! Dôvod, prečo bolo v mojom manželstve toľko neporiadku bol môj hriech a sebeckosť. Toto  manželstvo je moje druhé. Moje prvé manželstvo skončilo rozvodom po tom, čo som žila v cudzoložnom vzťahu. Po mojom rozvode, hanbím sa to povedať, som pokračovala  takým životným štýlom, ktorý bol úplne chorý. Napriek tomu, že som mala dve malé dcéry, robila som párty, mala som mužov, pila som a povzbudzovala som iné ženy, aby viedli taký istý život, ako ja! Čo bolo horšie, používala som potraty ako antikoncepciu. (Dokonca aj neveriace žena by bola zhrozená z toho, keby počula, koľko potratov som mala, tým chcem povedať, že aj tie, ktoré si myslia, že majú možnosť výberu, hlboko vnútri vedia, že potrat je Bohu ohavnosťou.)

Bola som veľmi oddaná New Age a východnej spiritualite a úprimne som verila, že môžem kontrolovať svoju vlastnú budúcnosť. Smutné je, že v tomto čase som si myslela, že som bola šťastná, mala som kontrolu nad vlastným životom, žila som v pokoji a životom plnom párty. (Nikdy mi nedošlo, aby som sa zamýšľala, či "mierumilovnosť" môže ísť dokopy s "párty životom.") Teraz si uvedomujem, ako duchovne mŕtva som naozaj bola!

Keď som sa stretla s mužom, ktorý sa mal stať mojim druhým manželom, dlho sme nerandili pred tým, ako sme začali spolu intímne žiť. Nielenže som zostala tehotná, ale klamne som si vybrala byť tehotná, lebo som chcela ďalšie dieťa! (Prečo teraz a nie predtým? Skutočne som si myslela, že sa hrám na boha!) Neočakávala som, že si ma zoberie a sebecky som urobila rozhodnutie pre moje vlastné dobro. Tiež som mu klamala a nepovedala som mu o mojom podvode. Láskavo sa ma opýtal, či by som si ho vzala kvôli jeho láske voči svojmu synovi a jeho lásku ku mne, chcel urobiť toto čestné rozhodnutie (ktoré napriek tomu, že nebolo dokonalé, rozhodne bolo viac vyspelé ako moja láska k nemu!)

Zosobášili nás traja ľudia: Grécky ortodoxný mních v úplnej výstroji, New Age kňažka (pre nedostatok lepšieho výrazu), a žena kazateľka z veľmi liberálneho kostola (ktorý nevyhlasuje spásu cez Ježiša Krista, ale "tolerantnosť a spoločenskú spravodlivosť"). Počas našej sobášnej slávnosti sme si sľúbili, že sa budeme milovať a ctiť navzájom, no až po tom, ako budeme milovať seba samých!! Netradičná prísaha!!

Ovocie bolo okamžite viditeľné: Počas našej svadobnej hostiny sme sa veľmi pohádali a ja som sebecky odišla z mojej vlastnej oslavy a vzala som so sebou aj moje kamarátky. Chvála Bohu—použil jednu z nich, aby mi ukázala, že moja vlastná zaujatosť sebou, ktorá pramení z New Age je hriešna a že žijem bez Boha a kvôli tomu sa veci tak zle vyvíjajú! O pár dní neskôr som sa modlila k Bohu, aby ma zachránil z vlastných hriechov. Nebola som si istá, či je Boh reálny, ale požiadala som Ho, aby mi to ukázal a aby ma zachránil, ak existuje.

Ako dieťa som veľa krát "prijala Krista," ale keď sa obzriem dozadu, vidím, že to, čo mi chýbalo, bolo poznanie môjho hriechu! Vtedy som bola "dobré dievča"—nikde som nevidela žiaden hriech, ironicky som počúvala svedectvá v kostole od ľudí, ktorých Boh zachránil od hrozných hriechov—drogy, alkohol, prostitúcia, atď.—a pamätám si, ako som si hovorila, že aj ja chcem takéto svedectvo a aké smutné, že "nikdy také nebudem mať." Boh v Jeho múdrosti (a rozhodne nie bez zmyslu pre humor) to musel zobrať ako modlitbu, lebo teraz mám toto svedectvo—svedectvo, ktoré oslavuje Jeho a iba Jeho.

Po tom, ako som sa modlila a prosila Boha, aby ma zachránil, ukázal mi, že je reálny. Jedného dňa, počas modlitby som sa Ho spýtala určité otázky a do týždňa mi na všetky odpovedal! Bez pochyby som vedela, že On je reálny a že Ježišova preliata krv ma zachránila zo všetkých mojich hriechov!

Začal mi ukazovať Seba samého na našej svadobnej ceste. S manželom sme išli na pláž v Južnej Karolíne, kde sme sa neustále hádali. (Viete si predstaviť, čo si myslel môj manžel? Že som dopredu plánovala zmeniť všetky pravidlá, hneď, ako sa zoberieme!) No tento čas sa stal mojou svadobnou cestou s Ježišom a On ma začal meniť tým, že som denne čítala Jeho Slovo.

Tiež mi ukázal, že to bolo Jeho načasovanie, keď ma zavolal k Nemu, a skutočnosť, že to bolo po našom sobáši (keby sa to stalo týždeň predtým, pravdepodobne by sme sa nezobrali!) znamenalo, že zostanem vydatá, že Boh má plán a cieľ s týmto manželstvo. Keď sa veci neskoršie zhoršili a ľudia mi povedali, že sme boli v jarme nerovnomerne  zapriahnutí, úprimne som im povedala, že keď sme sa brali, boli sme rovnomerne zapriahnutí a bola to Jeho vôľa, aby sme zostali spolu.

Keď sme sa vrátili zo svadobnej cesty, Pán ma presvedčil, že musím manželovi povedať pravdu o našom synovi, že som  zostala účelne tehotná. To bola jedna z najťažších vecí, ktorú som musela urobiť, no vedela som, že musím byť poslušná a prenechala som výsledok v Božích rukách. Nanešťastie po tom, čo som sa priznala, veci sa ešte zhoršili. Nikdy som nepochybovala, že som urobila správnu vec, keď som mu povedala pravdu, no priznanie sa k úmyselnému klamaniu bolo začiatkom sváru a nedôvery v srdci môjho manžela, ktoré iba narastali (a ja ho za to nemôžem viniť!) Teraz vidím, že som pravdepodobne bola jednou z najspornejších žien, ktorá kedy žila—stále sme sa hádali o niečo, bez pochyby kvôli tomu, že som ho stále kritizovala!

A napokon som bola ako cudzoložná žena—moje nohy nemali doma spočinku. Jeden víkend som bola preč kvôli práci a keď som sa vrátila, cítila som, že sa niečo deje. Zbadala som vlasy inej ženy na sedačke (jasno červené—čo nie je moja farba!) a okamžite som manžela obvinila, že tu niekoho mal. Priznal sa, že bola u nás jedna žena, no povedal, že to bolo nevinné. (Deti boli s ním a keď sa pozriem dozadu, viem, že hovoril pravdu. Očividne som nevedela, že "láska všetko verí.") Okamžite som ho vyhodila z domu a ukázala som mu, že so mnou sa nikto zahrávať nebude, potom som ho zosmiešnila pred každým a rozprávala som, čo "urobil."

Tiež sme mali fyzické hádky, ktoré som ja najskôr vyprovokovala a potom som získavala pozornosť od hocikoho, kto bol ochotný počúvať. Tiež som veľa pila, a namiesto "láska zahŕňa všetky priestupky" (Prís. 10:12, 1Pet.4:8), som očierňovala  môjho manžela! Samozrejme, moji priatelia a dokonca aj ľudia z kostola mi povedali, aby som praktizovala "tvrdú lásku," a nenechala so sebou manipulovať a povedali, že manžel sa nikdy nezmení, ak mu budem ustupovať. Nechcem toto rozprávať, aby som ohovárala manžela, ale namiesto toho chcem ukázať, že Boh sa chce osláviť dokonca aj cez situáciu, ktorá vyzerá nemožná—no nedala som Bohu šancu! Naozaj ma nemusel obraňovať, lebo som sa obraňovala sama, a nemohol byť spravodlivý pre mňa, keď som mala vlastnú spravodlivosť! Tým, že som počúvala svet (chcela som mať "zapchaté uši") pokračovala som v ospravedlňovaní môjho vlastného hriešneho správania. 

Aká Farizejka som bola! Iným som hovorila o manželových hriechoch, no nevidela som vlastnú svárlivosť, žiarlivosť, vlastnú spravodlivosť a neposlušnosť (1 Sam 15:23). Boh mi neskoršie ukázal, že moja "tvrdá láska" bola vlastne manipulácia!

A tiež mi neskoršie ukázal, že som bola zodpovedná za to, keď bol môj manžel násilný (ústa blázna hovoria, že by rád buchnáty," Prís. 18:6). Naozaj som ho vždy vyprovokovala! Keď som sa naučila kontrolovať môj jazyk, Boh sa postaral o zvyšok. Boh mi cez Písmo ukázal, že keby bol môj manžel ozajstnou hrozbou, okamžite by ho odstránil. No očividne nebol, lebo to nebol môj manžel, kto bol zlý, ale ja!!

Tiež som sa neskoršie naučila, že keď mal manžel pár drinkov, to si Boh vybral, aby som bola preč od manžela ("Odstránil priateľov a rodinu ďaleko odo mňa," Žalm 88:19)lebo ma chcel mať celú pre Neho—počas tohoto času som čítala Jeho Slovo, modlila sa chválila Ho, že som mohla byť s Ním osamote!

Po tom, ako bol môj manžel preč z domu dva mesiace, cítila som, že Pán chce, aby som sa postila, to som nikdy predtým neurobila. V polovici druhého dňa som bez pochyby vedela, že mám požiadať manžela, aby sa vrátil domov—a že som ho nikdy nemala vyzvať, aby z domu odišiel.

Veci sa na určitý čas zlepšili, no opäť som padla do pokušenia nedôvery, vyzvedania a sledovania všetkého, čo môj manžel povedal, alebo urobil—a stalo sa mi to skoro závislosťou. Pár krát sme vyskúšali poradenstvo, čo nikam neviedlo, v skutočnosti veci iba zhoršilo. Mala som okamihy, že som dôverovala jednému poradcovi na určitý čas, no potom som sa vrátila do starých ciest a kontrolovala som situáciu. 

Moja nedôvera vyšla na povrch o pár rokov neskôr,  keď som žiadala Boha, aby mi ukázal, či mi bol manžel neverný (zabudla som sa modliť za budúcnosť!). Sľúbila som Mu, že prenechám veci Jemu a budem Mu dôverovať, ak odpoveď bude "nie"—a bola! Boh ma okamžite zastavil, už som nešpehovala a po prvý krát som začala žiť vierou. Verš "Tvoj manžel je tvoj Stvoriteľ" (Iza. 54:5) bol pre mňa reálny—bol (a stále je!) mojím najobľúbenejším veršom z Biblie.

Počas nasledujúcich šesť mesiacov sa veci zlepšili. Moja viera rástla a môj vzťah s Pánom bol tiež intímnejší. Dôverovala som Mu novým spôsobom. A potom som bola jedného večera  vyzvaná, aby som sa modlila tak, ako nikdy predtým za veci, ktoré boli ukryté a mali vyjsť na svetlo. Myslela som, že je to pornografia alebo niečo podobné, nemala som predstavu, čo Boh myslí. Moja posledná modlitba predtým, ako som zaspala (modlila som sa bez nervozity, ale v očakávaní, že sa niečo stane), že Boh "prinesie všetko z tmy na svetlo."

Nasledujúce ráno o 4:00, bola vonku ešte tma, a mňa zobudil telefón, potom mobil a potom telefón v kancelárii. Nevedela som to, až pokiaľ som neskontrolovala odkazovú schránku, no Boh odpovedal na moju modlitbu ešte predtým, ako vyšlo slnko! Bol to manžel DŽ, ktorý mi hovoril, že môj manžel je v cudzoložnom vzťahu s jeho manželkou. Pamätám si neuveriteľný pokoj, ktorý mnou prešiel, lebo to bola Božia odpoveď na moju modlitbu a On pripravil moje srdce na tento čas.

Môj manžel videl meno na záznamníku a myslel si, že ho požiadam, aby odišiel, tak, ako som urobila predtým. Namiesto toho som ho požiadala, aby si sadol a poprosila som ho o odpustenie!! Plakal, povedal mi, že mu je to veľmi ľúto a povedal, že neveril, že by som mu mohla odpustiť to, čo urobil. Musela to byť Božia láskavosť, ktorá prúdila cezo mňa, lebo to bolo skutočné a bolo to niečo, čo by som nikdy nedokázala sama od seba, dokonca aj keby som chcela! Nemusela som sa nútiť, aby som niečo povedala—slová zo mňa vyšli samé, láskavé, milujúce a milosrdné. Ďalší dôvod, prečo som vedela, že je to od Pána, lebo to bolo nastálo! Aj keď som musela predlžovať odpustenie voči iným veciam, nemusela som znovu a znovu odpúšťať môjmu manželovi za to ráno ani k čomu to viedlo.

Otehotnela som ten istý deň, keď si môj manžel začal s DŽ. Môj manžel teraz hovorí, že to nebola náhoda, že som potratila ten istý týždeň, ako ukončil svoj vzťah (čo bolo predtým, ako som objavila, čo sa deje); úprimne veril, že strata nášho dieťaťa bol trest za jeho hriechy. Napriek tomu Boh láskavo dovolil, aby som nevidela nič z toho, čo sa týkalo DŽ počas tohoto času, no úžasne ma požehnal cez tehotenstvo, ktoré trvalo iba desať týždňov! Dostala som dar priviesť, vidieť, držať a pochovať naše malé dieťatko, perfektne vytvorené o veľkosti môjho palca! Boh použil tú istú udalosť, ktorá zožierala manželove svedomie, aby ma požehnal (Títus 1:15).

Iba za pár krátkych týždňov toto malé telíčko naplnilo účel, na ktorý ho Boh povolal ešte od počiatku a Boh mi dal láskavosť, že som mohla nosiť toto sladké dieťa, ktoré je teraz v prítomnosti Ježiša! Boh mi ukázal Jeho neuveriteľnú milosť a odpustenie, nie iba mojich hriechov za to, že som mala deti mimo manželstva ale tiež hriech z usmrtenia Jeho perfektných výtvorov predtým, ako sa narodili. Aj keď som vedela, že mi je odpustené, požehnal ma tým, že mi dovolil vidieť toto perfektné dieťa a ukázal mi, že nielenže mám celú "rodinu" detí v Jeho prítomnosti, ale sú pripravené privítať ma hocikedy, keď ma On povolá domov! Som ohromená a pokorená Božím milosrdenstvom—že mi odpustil úplne a kompletne a teraz sa môžem tešiť z tejto skutočnosti so slzami nádeje a radosti namiesto sĺz smútku!

Neviem s istotou—Jeho cesty sú vyššie ako moje cesty—to, že som zakúsila Božie milosrdenstvo tak úplne počas tohto času, možno pripravilo moje srdce a mohla som poskytnúť tú istú nežnú lásku a milosrdenstvo môjmu manželovi.

Úžasná vec je, že keď mi Boh pomohol odpustiť môjmu manželovi, tiež otočil manželove srdce a on odpustil mne všetky hriechy, ktoré som proti nemu spáchala pred a počas manželstva! A kvôli tomuto celá skúška stála zato! Skutočne verím, že v odpustení je obrovská sila—a, ako som sa naučila cez RMI, nič viac nie je lákavejšie!

Po našej nazvala by som to "obnove" sme spolu zažili nádherný mesiac. Odišli sme na predĺžený víkend s našimi chlapcami a to bola ozajstná svadobná cesta, akú som predtým nemala! Na potvrdenie Božej vôle v našom manželstve, jedna žena, ktorá nás nepoznala, prišla k mne a povedala mi, že máme nádhernú rodinu—povedala, že cíti, že v našom manželstve je niečo vzácne! Boh mi začal ukazovať, že má plán ako naplniť "túžby môjho srdca" čo sa týka môjho manžela a našej rodiny.

Rada by som povedala, že naša skúška sa tu skončila, a my sme žili šťastne, no nanešťastie, veci sa zase zhoršili. Každý, dokonca aj moji Kresťanskí priatelia mi hovorili, že nemôžem len "tak ľahko" odpustiť, že by sme sa o tom mali určite porozprávať a prepracovať sa cez problémy, inak sa naše manželstvo nikdy naozaj nezlepší. Veríš, že po tom všetkom, čo mi Boh ukázal o nebezpečenstvách (a márnosti) psychológie a poradenstva (Iza. 30:1-3, Jer. 8:22, Iza. 5:13), chytila som sa tejto návnady?! Do šiestich týždňov po tom, ako nám povedali, že by sme mali vyhľadať "profesionálnu pomoc" išli sme do poradne, bagrovali sa v minulosti a dávali volný priebeh našim pocitom (Prís. 29:11, Fil. 3:13-14) namiesto radovania sa z toho, čo Boh urobil.

Dokonca som raz videla aj starú poradkyňu (o ktorej som sa neskoršie dozvedela, že prechádzala rozvodom) a vzala jej radu, že sa mám rozprávať s inou ženou, ktorej manžel bol neverný. Po tom, ako som sa rozprávala s týmito dvoma ženami, nútila som manžela, aby išiel na detektor lží a aby dokázal, že DŽ je jeho minulosť! A kvôli tomu, že môj manžel bol ochotný urobiť všetko, aby ma potešil, súhlasil. Hneď po tom mi Boh dal verš "Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha" (Žalm 20:7). Uvedomila som si, že nielenže som manžela ponížila mojou smiešnou požiadavkou, ale čo je horšie, ponížila som aj Boha tým, že som nedôverovala iba Jemu, ale fyzickému "dôkazu," ktorý môžem vidieť (ktorý aj tak v skutočnosti On kontroloval—Prís. 16:33—no táto možnosť mi vtedy unikla). Viem, viem—myslíš si, že som už mala prísť na to, že "priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom"! No ja som hlúpa a tvrdohlavá a trvá mi to dlhšie, než iným. . . Chvála Bohu, že je trpezlivý a nikdy to nevzdá!

Po niekoľkých mesiacoch poradenstva, Božou milosťou bol môj manžel múdry a videl, že to nikam nevedie, že sa pozeráme na seba a nie na Boha. Chýbali nám peniaze, ktoré sme museli dať za takúto "poradu" tým, ktorí "obchodovali s Božím Slovom," Veď Mocný Radca dáva svoje rady a múdrosť zadarmo všetkým, ktorí žiadajú!! O koľko múdrejší by sme boli, keby sme boli utekali hneď k Nemu a ja by som vyhľadala staršiu ženu, aby ma viedla a ukázala mi, ako byť dobrou manželkou!

V tom čase, vďaka Božej prozreteľnosti som "zakopla" na stránku Spoločenstva obnovy (RMI), neočakávane a z ničoho nič! Objednala som si zdroje, vrátane Múdrej ženy, ktorá ma úplne presvedčila o všetkom, čo som robila nesprávne. Rozhodla som sa robiť všetko, o čom so nikdy predtým nevedela! Bola som úplne usvedčená z mojej svárlivosti a požiadala som Boha, aby mi pomohol prestať argumentovať. Začala som sa k manželovi správať ako k duchovnému vodcovi nášho domu, robila som všetko, o čo požiadal a dokonca som nútila aj moje dcéry, aby robili to isté. ("Čo sa ti stalo, mama? Prečo nestojíš za svoje práva?!" Mysleli si, že som už úplne na konci.)

Nikdy som naozaj nepremýšľala o verši, že "Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce" (Prís. 21:1), no keď som si ho raz prečítala, všetko sa zmenilo! Tiež som chválila a ďakovala Bohu, že mi Erin ukázala, že Boh je hlavou Krista, a "Kristus je hlavou KAŽDÉHO muža" (1 Kor. 11:3)! Vedomosť týchto dvoch veršov mi pomohla, že som so všetkým išla k Bohu v modlitbe, a urobilo to veľký rozdiel! Keď som zobrala moje starosti najskôr k Bohu, začal otáčať manželove srdce v určitých záležitostiach bez toho, aby som povedala čo len slovo!! A tiež začal otáčať manželove srdce voči mne s nežnosťou a sladkosťou, o ktorej som nevedela, že ju ešte má!

(Raz som navrhla,že  vyučovať moju dcéru doma, ktorá je v ôsmom ročníku, môže byť odpoveď na určité problémy, ktoré mala v škole. Jej otec povedal nie, môj manžel povedal nie, a ona naliehala, že odíde z domu, ak by som to skúsila. Nič viac som nepovedala, ale odovzdala som to v modlitbe Bohu. Do troch dní, všetci traja zmenili názor a prišli za mnou a žiadali ma, aby som ju na určitý čas učila doma!)

Odovzdávam Bohu chválu a slávu za to, ako ma zmenil a pritiahol ma bližšie k Nemu. Oslavujem Ho za Jeho Slovo ("Jeho Slovo je Pravda," Ján 17:17) a ďakujem Mu, že vyzbrojil Erin, že tak starostlivo dala do kopy všetky úryvky z Písma o tom, ako byť dobrou ženou a matkou—je to ozajstné požehnanie, mať to po ruke, keď príde skúška! Chválim Ho za Erinin neochvejný záväzok hovoriť Pravdu v láske, a že nehľadala kompromisy ani neoslabovala Božie Slovo. Som živým svedectvom toho, že Boh chce, aby sme v Neho úplne dôverovali—bez pochýb, dvojtvárností alebo priateľstva so svetom. Keď dôverujem iba Bohu, vtedy môžem povedať, "radosť z Pána je moja sila"!

Áno, Ježiš požaduje úplnú poslušnosť, no kde inde by som išla ak nie k Nemu (Ján 6:6)—On má slová večného života! Vzdávam Mu vďaku za Jeho nekonečnú milosť a súcit, keď som padla; umožnil mi zase vstať a Jeho láskavosť je každý deň nová! Verím, že dokončí každé dobré dielo, ktoré začal a Jeho milosť je pre mňa postačujúca.

Musím sa priznať, že je to pre mňa trochu desivé, napísať toto všetko a umožniť, aby si to prečítali aj druhí, no modlím sa, aby to, čo som napísala, dalo nádej iným, že On môže odpustiť KAŽDÝ hriech a aby vedeli, aká široká a dlhá a vysoká a hlboká je láska a odpustenie Krista. "Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvá z nich." ( Tim. 1:15).

No najviac zo všetkého Mu vzdávam vďaku za Ježišovu preliatu krv, ktorá zahŕňa moje hriechy a umožňuje mi, mať vzťah s mojim Tvorcom! Nič sa nevyrovná tejto neopísateľnej radosti z poznania Jeho, zo sedenia pri Ježišových nohách a učenia sa od Neho. On je pre mňa perla veľkej ceny a nekonečnej hodnoty!

Michele OBNOVENÉ z Kolorada RMI Fellowship členka and RMI riaditeľka pre publikačnú činnosť

 

BOH MA ZMENIL!

S manželom sme prechádzali cez obdobie v našom manželstve, že veci boli veľmi neisté. Jedným z manželových problémov v tom čase bola moja váha. Bola som nižšia a po tehotenstve a po dopravnej nehode som veľmi pribrala a mala som problémy s chrbtom.

Po tom, ako sa narodilo moje dieťa, celá moja pozornosť bola na mojom malom dievčatku a nemala som tú istú snahu slúžiť v spoločenstve. Všetko toto spôsobovalo v mojom manželstve problémy. Môj manžel cítil, že nechcem nič robiť ani nikam ísť. Dokonca aj moja mama ma skúsila povzbudiť, aby som niekam išla. Pravdou bolo, že som zlenivela a bola som pohodlná, a neverila som, že toto môže byť problém. Môj manžel začal bývať v práci dlhšie a nechcel prísť domov, pokiaľ nebolo veľmi neskoro.

Aby to bolo ešte horšie, zomrela moja mama. Cítila som a správala sa tak, akoby môj manžel ani nebol, no v skutočnosti bol. Napríklad, postaral sa o všetko pre celú moju rodinu, lebo sme všetci boli veľmi šokovaní. Zlostila som sa, že vždy robil všetko pre kostol, no nič pre domácnosť. Chcela som, aby bol so mnou 24/7, no samozrejme, že to nebolo možné. Moje správanie skoro zničilo moje manželstvo.

Jedného dňa sme sa rozprávali a manžel mi povedal, ako sa cíti. Bola som úplne rozčarovaná. Bola som zúrivá. Nemohla som uveriť, že myslel na seba po tom všetkom, cez čo som prešla, no v skutočnosti som bola ja tým problémom. Napokon povedal, že cíti, že chce odísť a opustil dom.

Dovolila som diablovi, aby mi prišiel na pomoc so všetkými možnými myšlienkami a moja zlosť naozaj začala. Zobrala som pero a papier a rozdelila všetky naše účty a bola som pripravená predať dom—chcela som sa ho vzdať. Prosím, pamätaj, môj manžel je dobrý a spravodlivý muž, ktorý miluje Boha, a je veľmi úctivý. No ja som nedostávala pozornosť po akej som túžila. Keď som manželovi povedala o mojom pláne, povedal "iba som ti povedal, ako sa cítim, no nepovedal som, že chcem toto všetko urobiť!" A vtedy so mnou začal jednať Duch Svätý.

Duch Svätý mi povedal, aby som sa vrátila k tomu, čo priťahovalo môjho manžela a čo sme spolu zvykli robiť predtým, ako sme začali slúžiť v spoločenstve. Musela som oľutovať, lebo som si uvedomila, že nie som poddajná. Nikdy sme sa nedohodli a ja som sa nikdy nepodriadila—ani som sa o to nepokúšala. Boh mi povedal, aby som sa zmenila, nie pre môjho manžela, ale pre Neho. Ak Ho milujem, potom to urobím.  A tak som to urobila a Boh začal veľmi rýchlo meniť moje manželstvo.

Bod zlomu v mojej manželskej obnove nastal vtedy, keď som sa priblížila bližšie k Bohu a dovolila Mu, aby mi ukázal, ako sa starať o svoje telo. Začala som cvičiť a zdravo jesť a uvedomila som si, že manželova odozva voči mne sa začala meniť. Boh ma tiež zmenil v oblasti rešpektu voči môjmu manželovi a naučil ma mlčať.

Boh mi ukázal, že mám nasledovať môjho manžela a dovoliť mu, aby bol duchovným vodcom našej rodiny. Predtým som bola otrávená manželom, no teraz sa modlím, všetko odovzdávam Bohu a ja sa teším. Moja priateľka mi dala knihu Obnov tvoje manželstvo. Viem, že tieto zdroje sú účinné, lebo vidím ovocie z týchto zdrojov v živote mojej priateľky a jej manžela.

S manželom sme si opäť vyznali manželský sľub a sľúbili sme si, že rozvod je špinavé, znevažujúce slovo a nedovolili sme, aby sme ho čo i len vyslovili v našom manželstve.

Napriek tomu, že musíme z času na čas čeliť problémom, Chválim Boha, lebo žiaden z predošlých problémov sa viac v našom manželstve nevyskytol. Iným hovorím o vašej stránke a spolu s manželom sa delíme s inými o tom, čo Boh urobil v našich životoch, aby iní mali nádej.

Ruth, OBNOVENÉ z Floridy

 

Božie načasovanie je perfektné!

Moje manželstvo malo problém predtým, ako som si uvedomila, že máme problém. Môj manžel sa mi vzdialil, no ja som usúdila, že je to kvôli práci, lebo zažíval v práci problémy. Málo som vedela o tom, že diabol prišiel, aby kradol, zavraždil a zničil moje manželstvo.

V máji 2003 mal môj manžel aféru a chcel sa rozviesť. Išli sme k dvom poradcom, ktorí nám povedali, že naše manželstvo nemá nádej. Po tomto môj manžel odišiel žiť s jeho rodičmi a požiadal o rozvod. Ja som sa modlila a modlila a požiadala veľa známych, aby sa tiež za nás modlili. AJ keď som nevedela o RMI toho času, začala som uplatňovať určité princípy, ktoré som neskôr objavila v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Ešte raz sme sa pokúsili ísť k poradcovi, a poradca položil môjmu manželovi ťažké otázky. Na konci tohto sedenia stále trval na rozvode. No na moje prekvapenie mi na druhý deň zavolal a pozval ma na rande. Išli sme a povedal mi, že si to s rozvodom rozmyslel. Potom sa vrátil domov. Ako som Boha chválila!

Chodili sme na poradne, a zdalo sa, že sa veci sľubne vyvíjajú. Myslela som si, že je moje manželstvo obnovené. No napriek tomu, o šesť mesiacov neskôr mi manžel povedal, že mal ďalšiu aféru a potreboval odísť z domu k jeho rodičom. Bola som zničená a nahnevaná. Čudovala som sa, prečo moje manželstvo nie je obnovené. Prečo musí znovu odísť? Dva dni po tom, čo môj manžel odišiel, som našla RMI cez modlitbový kanál, o ktorý som požiadala na internete. Keď som prechádzala týmito materiálmi, prišla som na to, prečo môj manžel opäť odišiel. Po prvé, nebola som tak blízko Bohu, ako som si myslela. Bola som oddaná Katolíčka, chodila som každú nedeľu do kostola, no nemala som osobný vzťah s Ježišom. A po druhé, uvedomila som si, že sa potrebujem zmeniť!

Keď som čítala a študovala materiály RMI, naučila som sa veľa vecí. Uvedomila som si, že som bola pohŕdavá manželka a tiež Farizejka. Urobila som chybu, keď som začala manžela podozrievať mesiac pred tým, ako odišiel a "testovala" som ho v mnohých veciach. Naučila som sa, že sa nemám manžela na nič pýtať a nevyhľadávať informácie. Predtým som nedovolila, aby bol manžel hlavou rodiny, čo bolo evidentné tým, že ma volal "šéf". Naučila som sa byť ticho a nehovoriť mu, ako robiť niektoré veci. Materiály RMI mi pomohli vidieť, že musím byť srdcom domácnosti a podriadená manželovi vo všetkom. Kúpila som si Bibliu a začala som ju čítať. Keď som začala kráčať s Pánom, hocikedy, keď som mala útok od Satana, otvorila som Bibliu na náhodnej strane a vždy tam bol odkaz, ktorý sa hodil na môj problém, ktorému som čelila. To bolo úžasné!

Boh mi ukázal, že prechádzam tiež cez obdobia, ako Erin uviedla vo svojich kazetách. Nikdy predtým som sa nepostila a teraz som si dala trojdňový pôst. Deň po mojom pôste mi môj manžel zavolal, prišiel a povedal mi po prvý krát, že som mu chýbala a boli sme intímni. To bolo na konci zimy a začiatku jari a po tomto sme sa začali rozprávať niekoľko krát do týždňa, čo sa tiež stávalo častejšie ako čas plynul. Uvedomila som si, že som ticho a nebola som pohŕdavou manželkou! Stalo sa to prirodzene. Vedela som, že to Boh pracuje! Bod zlomu v mojej manželskej obnove nastal na Veľkonočnú nedeľu 2004. Môj manžel oddychoval v našej spálni po prvý krát odkedy odišiel. Ja som si zobrala moju Bibliu a pasáž z Jána 16:19-23 mi skočila do očí. Hovoril, že o malú chvíľu sa môj smútok  premení na radosť a nikto mi moju radosť nevezme a o čo poprosím môjho Otca v Ježišovom mene, to mi dá. Vtedy som vedela, že "o malú chvíľu" sa môj smútok premení na radosť a všetko, čo som mala urobiť bolo čakať a oddychovať v Pánovi. 

O krátku chvíľu po tomto mi raz v pondelok manžel povedal, že rozmýšľal, že sa vráti domov. Radovala som sa! O týždeň neskôr som bola nervózna a opäť v pondelok mi manžel povedal, že rozmýšľal, že sa vráti domov. Čakala som. Diabol na mňa útočil s myšlienkami, že moje manželstvo je ako kúsok drahocenného porcelánu s puklinou, ktorá sa nedá opraviť. Plakala som pred Bohom a žiadala som Ho, aby mi pomohol. Boh odpovedal a povedal, že nielenže opraví moje manželstvo, On ho urobí novým (Kn. zjav. 21:5)! Nasledujúci týždeň v pondelok my manžel povedal, že príde domov o týždeň. Tak som sa tešila!

No diabol zaútočil hneď nasledujúci deň s okolnosťami, ktoré ma prinútili pochybovať, či môj manžel naozaj príde. Opäť som sa obrátila na Písmo a prečítala si verš z Ester, ktorý hovorí "na štrnásty a pätnásty deň tohoto mesiaca so všetkou horlivosťou a radosťou celého národa..." Hovorila som si, že môj manžel nemôže prísť domov cez víkend (čo bolo 15 teho), lebo povedal, že príde domov nasledujúci týždeň. Nemala som podceňovať Božiu silu, lebo On mi dal môj zázrak. Piatok 14 teho mi manžel povedal, že príde domov nasledujúci deň, čo bolo 15 teho! Bola som taká šťastná a ohromená, čo všetko Boh môže urobiť. A ďalšie prekvapenie, môj manžel prišiel domov 14 teho o 21:00! Môj manžel dokonca ani nečakal do nasledujúceho dňa. Boh bol so mnou po celú dobu a dal mi prekvapenie úplne na konci! WOW! Môj manžel mi povedal, že som mu chýbala, že ma miluje a že ma nikdy neprestal milovať!

Naozaj sa mi páčia a použila som veľa materiálov zo Spoločenstva obnovy (RMI), vrátane Obnov tvoje manželstvo, Múdra žena všetky "Be Encouraged" kazety, Allure videá,the Husband Returning Home video and the Queen Esther video. Nekúpila som si všetky naraz . Verím, že Boh ma vyzval, aby som si niečo kúpila, keď vedel, že to budem potrebovať. Napríklad, Keď som cítila, že manžel uvažuje o návrate domov, kúpila som si the Husband Returning Home video. Ten istý deň, keď som dostala túto kazetu mi manžel povedal, že rozmýšľa nad návratom domov! Božie načasovanie je perfektné!

Keď sa pozriem na všetky pasáže z Biblie, ktoré mi Boh dal počas tohoto procesu a dám ich dokopy, je to ako otvorený príbeh. Ďakujem Bohu, že počas tejto cesty ma naučil, ako sa sústrediť na Neho a dôverovať, že On je viac ako schopný vyriešiť túto situáciu. Viem, že teraz je manžel doma nastálo! Veci sa líšia od toho času, keď prišiel domov predtým a tento krát mám na to Božie Slovo!

Mary Beth, OBNOVENÉ v Indiana

 

 

 

Či niekto (na tomto základe) stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy,

dielo každého vyjde najavo. 1Kor 3, 12