Menu

Svedectvá

Svedectvo, ako Boh obnovil naše manželstvo od Dana Thiela

Dan by sa rád podelil so svedectvom o obnove svojho manželstva, lebo v Biblii sa v Knihe zjavení 12,10-11 píše: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť.″

Naše manželstvo bolo mŕtve no pre Jeho preliatu krv bolo oživené. Je našou nádejou a túžbou, že naše svedectvo pomôže prekonať zlo tebe, alebo niekomu, koho poznáš,. Vzdávame Bohu všetku chválu za to, čo urobil v našich životoch.

V januári 1989 som opustil Erin kvôli inej žene. No Pán dal Erin srdce a vytrvalosť, aby stála za naším manželstvom. Počas tohto ohnivého boja sa z Erin stala nová žena. Študovala Bibliu, ktorá hovorila o manželstve a vo svojom živote začala uplatňovať tieto princípy. Ako traja muži, ktorí boli vhodení do ohnivej pece, Erin bola tiež uvoľnená z vecí, ktoré ju dovtedy zväzovali. A hlavne našla samu seba, ako kráča spolu s milovaným Pánom. (Pozri Daniel 3,25.)

Všetci, dokonca aj veľmi rešpektovaní pastori v našom meste jej povedali, že je beznádejné bojovať proti mojej túžbe opustiť ju a byť s inou ženou. No Erin našla v Božom Slove, že „Bohu nič nie je nemožné!″ (Lk 1,37) Počas tohto času založila spoločenstvo na pomoc tým, čo chceli, aby ich manželstvá boli tiež obnovené. S každým sa začala deliť o Písmo, ktoré jej Pán ukázal. Veľmi skoro bolo veľa žien, ktoré chceli osobnú pomoc a tak začala písať tieto odkazy z Biblie. Niektoré ženy, ktoré sa na ňu obrátili, nikdy nedržali Bibliu vo svojich rukách a tak Erin začala písať celé úryvky z Biblie a potom robila kópie ako službu týmto zraneným a opusteným ženám.

No čím viac pomáhala iným ženám, tým horšia bola jej situácia. Jej ohnivá pec ešte zosilnela, keď som sa s Erin v októbri 1990 rozviedol. No Pán dal Erin pokoj, ktorý potrebovala, aby nebojovala a nezápasila proti rozvodu, ale dôverovala Pánovi. Erin smelo pokračovala v službe iným ženám tým, že sa s nimi delila o Božie Slovo. Povedala Pánovi, že ak obnoví jej manželstvo s mužom, ktorého miluje, so mnou, zasvätí svoj život pomoci ženám v manželskej kríze. A vtedy Erin napísala knihu pre ženy Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť ho však vlastnými rukami búra.

Naše manželstvo bolo zázračne obnovené aj vďaka poslušnosti Erin, že si nezaobstarala právnika. Boh ma zachránil, keď sa zistilo, že napriek tomu, že súd ustanovil rozvod na 30 október, všetky doklady od môjho právnika sa museli vrátiť kvôli chybe, ktorá sa v týchto papieroch vyskytla! Toto bol pre mňa prvý znak, že Boh ma nejako vytrhne z osídla, ktoré ma viazalo k cudzoložstvu. Keby mala Erin právnika, rozvod by nebol zrušený. 

Erin, ktorá mala “nádej proti nádeji″ (Rim 4,18), získala svoj zázrak 29. januára 1991 o 23:10, keď som sa vrátil domov k Erin a našim štyrom deťom. To bolo po cudzoložstve a po rozvode a po dvoch rokoch, ako som ju opustil.

Dan – manžel a spoluautor 

 

Povedali, že “mala všetko”!

Všetci hovorili tejto mladej žene, že mala všetko. Mala pekného manžela, ktorý ju „zbožňoval," dvoch krásnych chlapcov, tucet blízkych kamarátok a nový dom. No nebola spokojná. Neocenila to, čo jej Boh dal. Čo sa týkalo jej oddaného manžela, pred kamarátkami hovorila: „Prajem si, aby si našiel niekoho iného."

Potom ju Pán požehnal rozkošnou dcérkou, ktorú zbožňovala; no jej srdce bolo voči jej manželovi stále chladné. Počas jednej hádky dôrazne povedala: „Choď a odíď a keď budeš odchádzať, riadne zavri dvere!" Božie slovo hovorí, „Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený." (Mt 12,37). Jej slová ju teraz odsúdili. Jedného večera našla svojho manžela v posteli s inou ženou. Ten muž, ktorý ju zbožňoval odkedy bola malé dievča, teraz držal vo svojom náručí inú ženu.

Bolesť a šok, ktoré ju zrazili boli väčšie, ako si myslela. Jej zdrvenie bolo také obrovské, že celé dni ležala na kolenách, ľutovala a plakala, nebola schopná jesť. Priateľky chodili, aby jej pomohli postarať sa o ňu a jej deti. Pán však prijal túto zlomenú ženu. Podržal ju a začal ju utešovať. Začala čítať a uplatňovať princípy, ktoré našla v knihe Ako Boh obnoví tvoje manželstvo. Manžel sa po tom, ako bol preč šesť mesiacov, vrátil domov k nej a ich trom deťom.

Janice, manželstvo OBNOVENÉ

 

Ďalšie manželstvo, ktoré bolo “zrazu” obnovené!!

Mladá žena chcela po dvoch rokoch „zrazu" zastaviť rozvod, ktorý ona sama začala a chcela pracovať na obnove manželstva!!! Povedala, že nevedela ako, alebo prečo, ale city pre jej manžela sa zrazu vrátili. Jej svokra, ktorá verila Bohu, že dokáže obnoviť ich manželstvo, nás kontaktovala a povedala: „Som prekvapená a nadšená silou Pána Ježiša Krista!"

Nie sme takto nadšení aj my všetci?!! Chvála Pánovi za jeho vernosť voči svojmu Slovu a jeho prísľubom!! Nedovoľ, aby ti KTOKOĽVEK povedal, že Boh nemôže alebo neobráti srdce tvojho manžela. On to robí STÁLE!!! Koho zaujíma vôľa človeka, keď Boh v Jeho láskavosti stvoril nás všetkých so srdcom, ktoré ON VEDIE, kam len chce!!

„Aký úžasný víkend som mala so svojím manželom! Doslovne sme strávili celý víkend bok po boku. Pozval ma na večeru v sobotu aj v nedeľu a oba večery som skončila u neho. No NAJLEPŠIA vec sa stala v sobotu predtým, ako sme išli spať. Povedal mi: !Mali by sme sa spolu modliť." Zobral moju ruku a modlil sa a ďakoval Bohu za jeho prácu v našich životoch. Toto ma úplne dojalo a rozplakalo.

Barbie, manželstvo OBNOVENÉ

 

Obnovené po tom, ako som prešla cez oheň!

Aká úžasná cesta! Moje manželstvo je obnovené od februára 2002. Toto všetko sa začalo, keď sme sa s manželom po druhýkrát pokúšali o rozvod. Bola som znechutená a rozhodnutá, že budem pokračovať na svojej ceste s Bohom, no bez môjho manžela. Bola som presvedčená, že problémom bol iba v mojom manželovi a že ja som bola „dobrá" manželka a bola som znechutená z manželovej nevery. Vyskúšala som všetko, no všetko zlyhalo. Moje pokusy o „záchranu" manželstva sa obrátili do bludného kruhu. Cítila som sa uväznená a napokon som stratila všetku nádej. Ďakujem Pánovi, že on nestratil nádej a bol verný! Vždy som sa modlila k Bohu za moju situáciu, až som napokon prijala lož, že „Boh má pre mňa niekoho lepšieho (ozajstného zbožného muža)."

V októbri 2001 sa v našom kostole konala rodinná obnova. Môj manžel a ja sme sa rozhodli, že pôjdeme kvôli našim dvom deťom. V sobotu v noci Duch Svätý ohromne zasiahol a Pán sa dotkol môjho srdca, aby som môjmu manželovi ešte raz odpustila. Myslela som si, že je to šialené a nemožné, no vedela som, že musím byť poslušná! Padla som na kolená, vyčerpaná, unavená a slabá; modlila som sa, lebo som potrebovala Ježiša, aby ma posilnil. Všetko, čo som chcela, som položila pred neho – manžela pre seba a otca pre naše deti. V tú istú noc prišla za mnou žena, ktorá mi dávala svoje telefónne číslo. Povedala, že sa chce so mnou naozaj porozprávať! Zavolala som jej a ten istý týždeň sme sa stretli. Predstavila mi Spoločenstvo obnovy a dala mi Erininu knihu. Modlili sa spolu s ďalšou sestrou v Kristovi cez telefón za manželstvá a ja som sa rozhodla, že sa k nim pridám! 

Chválim Pána za Erin a jej prácu. Kniha mi úplne otvorila oči. Spôsob, ako mi Pán odhalil seba samého, bol úžasný! Veľmi som plakala, keď som si uvedomila svoje omyly a chyby. Boh je tak láskavý, lebo som bola cez túto bolesť úplne oslobodená! Úplne som sa mu odovzdala. Zmenil ma, pretvoril ma a obnovil ma. Skrze odpustenie mi dal novú lásku pre môjho manžela, pretože dovtedy som bola slepá voči svojim omylom. Teraz svojho manžela milujem, vážim si ho a podriaďujem sa mu v Pánovi. Naozaj verím, že tým, cez čo som prešla, som získala silu a schopnosť vo všetkom dôverovať výhradne Bohu! Keď sa my pokúšame veci napraviť, zmena je iba dočasná. Musíme všetko prenechať Bohu a dovoliť mu pracovať! Utekaj k nemu so všetkým; on je hlavou každého muža!!

Kvôli týmto zmenám sa bitka iba začala. Ťažká časť mala iba prísť, ale „väčší je ten, ktorý prebýva v nás, ako ten, kto je vo svete." Moja viera bola skúšaná a ja som bola rozhodnutá prejsť CEZ oheň, a nie v ňom zostať! Môj manžel bol opäť s inou ženou. Nikdy to neurobil tak očividne a zahrnul do toho aj deti, čo bolo veľmi ťažké. Nikdy neopustil náš dom, no povedal, že tak urobí! Ja som si zobrala Písmo a bola som poslušná Slovu. Boh mi dal úžasnú silu, aby som videla situáciu takú, aká bola: DOČASNÚ, nie trvalú! Keď bol môj manžel preč, ja som to využila, aby som sa dostala bližšie k Pánovi. Cítila som k nemu hlbšiu a hlbšiu lásku. Stal sa mi „všetkým" a nič mi nemohlo zobrať radosť—žiadne okolnosti ani situácie! 

Nebola to ľahká cesta! Neustále som sa modlila, postila sa a hlásala Písmo s Božími prísľubmi. Môj postoj, myšlienky a činy, všetko odzrkadľovalo Božie prisľúbenia. Moja viera neprichádzala z toho, čo som videla, ale z toho, čo mal Boh pre mňa pripravené.

Každý verš, ktorý bol napísaný v Erininej knihe, sa stal mojim životným štýlom. Naučila som sa veľa! Čím som viac veci prenechávala Bohu, tým viac zázrakov a zmien som videla. Viac som nebola tá, ktorá bojovala v tele; teraz som vložila svoju dôveru do Božieho Ducha. Vedela som, že zmeny, ktoré vykonal, sú trvalé! 

Ako hovorí Písmo, cudzoložná žena je sladká ako med, no potom sa stane horkejšou ako palina. Božie Slovo nikdy nesklame! V januári sa môj manžel rozišiel s tou druhou. Požiadal ma o odpustenie a bol prekvapený, ako ho milujem - bez ohľadu na to, čo sa stalo! Myslím, že prvýkrát sme jeden k druhému zakúsili bezpodmienečnú lásku. Vzdávam všetku chválu Ježišovi! Vo februári sme mali nádherné výročie. 

Od našej obnovy pokračujem na svojej ceste s Pánom. Neurobila by som to inak! Keď dôverujem Bohu vo všetkom, môj manžel je náš živiteľ, duchovný vodca a zbožný muž! Teraz máme silné manželstvo, ktoré je postavené na skale! Mám toľko svedectiev a pokúšam sa o ne podeliť ako sa len dá s inými ženami, ktoré cítia, že už nemajú nádej. Vám všetkým musím povedať: "BOH MÔŽE A OBNOVÍ TVOJE MANŽELSTVO! S Bohom NIČ nie je nemožné!"

Nech vás Boh žehná!

Anna, manželstvo OBNOVENÉ!

AKTUALIZÁCIA:  Anna nielenže založila vlastné Spoločenstvo pre obnovu manželstiev, ale tiež s „dieťaťom obnovy", ďalším synom, ktorý sa narodil po obnove ich vzťahu pred 8 rokmi.

 

Obnova! Boh mi zmenil život!

V októbri roku 2003 sa stala najhoršia vec, akú som si mohla predstaviť. Môj manžel mi po dvanástich rokoch manželstva povedal, že chce odísť. Bola som zničená a nevedela som, čo mám robiť. Zúfalo som začala hľadať a modliť sa za niečo, čo by mi ukázalo, čo mám robiť, aby som získala späť muža, ktorého som milovala. O niekoľko týždňov som cez internet našla túto knihu. Vedela som, že to bol Pán, kto ma doviedol na túto stránku. Okamžite som si objednala Obnov svoje manželstvo a Múdru ženu. To bolo požehnanie! Čítala som a čítala, až pokiaľ som nevládala viac čítať. Boh mi začal ukazovať všetko, čo som urobila zle a čo spôsobilo, že ma manžel opustil. Bola som svárlivá, duchovne hrdá a arogantná. Boh ma usvedčil z mojich hriechov a ja som ho prosila, aby mi pomohol zmeniť sa. Chvála Bohu, zľutoval sa nado mnou a zmenil môj život!

Tým, že som pokračovala v modlitbe a pôste, som videla, že aj srdce môjho manžela sa začína meniť. Začal tráviť viacej času doma a zostával dlhšie a dlhšie. Okolo Vianoc Pán spravil zázrak. Viedol môjho manžela, aby ostal na noc s nami a deti tak na Vianoce nemuseli byť bez neho. Chvála ti Pane! Po Novom roku trávieval čoraz menej času s inou a viac s deťmi a so mnou. Začali sme sa opäť rozprávať ako manžel a manželka, a o mesiac neskôr sa rozhodol dať nášmu manželstvu druhú šancu. Povedal, že nechcel zahodiť dvanásťročné manželstvo a uvedomil si, že jeho život bez nás nestojí za nič. 

19. februára 2004 sa manžel vrátil domov! Učíme sa najskôr hľadať Pána vo všetkom, čo robíme. Keď som sa obzrela späť, uvedomila som si, že Pán nebol mojou prvou láskou. Bol to môj manžel. Naučila som sa, že na to, aby som videla zmenu, musím odovzdať svojho manžela aj naše manželstvo Bohu. Keď som to urobila, bolo to účinné! Boh je tak láskavý, úžasný a milujúci. Ďakujem mu za to, že mi dal druhú šancu byť ženou, ktorou som bola povolaná byť. Modlím sa, aby každý deň priniesol ďalšie požehnanie od Pána a aby som nikdy nestratila pohľad na neho. Mojou túžbou je slúžiť mu dňom i nocou po celý zvyšok svjho života.

Tiež chcem poďakovať Erin a mojej partnerke v modlitbe, že to so mnou nevzdala. Povzbudila si ma, podporila a napomenula. Pomohla si mi, aby som sa nestrachovala, ale verila, že sa môj manžel jedného dňa vráti. Boh ti žehnaj, Erin za tvoju službu! Nech sa o teba Pán aj naďalej tak starostlivo stará.

Iveta, manželstvo OBNOVENÉ

 

BOH MA ZMENIL!

S manželom sme prechádzali cez veľmi neisté obdobie nášho manželstva. Jedným z manželových problémov v tom čase bola moja váha. Bola som nižšia a po tehotenstve a po dopravnej nehode som veľmi pribrala a mala som problémy s chrbtom.

Po tom, ako sa nám narodilo dieťa, celá moja pozornosť bola na mojom malom dievčatku a nemala som veľkú snahu slúžiť v spoločenstve. Všetko toto spôsobovalo manželské problémy. Môj manžel cítil, že nechcem nič robiť ani nikam chodievať. Dokonca aj moja mama ma skúsila povzbudiť, aby som niekam išla. Pravdou bolo, že som zlenivela a bola som pohodlná, a neverila som, že toto môže byť problém. Môj manžel začal bývať v práci dlhšie a chodieval domov veľmi neskoro.

Aby to bolo ešte horšie, zomrela mi mama. Cítila som a správala sa tak, akoby môj manžel ani nebol, hoci v skutočnosti bol. Napríklad, postaral sa o všetko pre celú moju rodinu, lebo sme všetci boli veľmi šokovaní. Zlostila som sa, že vždy robil všetko pre kostol, no nič pre domácnosť. Chcela som, aby bol so mnou 24 hodín denne, no samozrejme, že to nebolo možné. Moje správanie mi skoro zničilo manželstvo.

Jedného dňa sme sa rozprávali a manžel mi povedal, ako sa cíti. Bola som úplne rozčarovaná. Bola som zúrivá. Nemohla som uveriť, že po tom všetkom, cez čo som si prešla, myslel na seba, no v skutočnosti som bola tým problémom ja. Napokon povedal, že cíti, že chce odísť a odišiel z domu.

Dovolila som diablovi, aby mi prišiel na pomoc so všetkými možnými myšlienkami a moja zlosť naozaj prepukla. Zobrala som pero a papier a rozdelila všetky naše účty a bola som pripravená predať dom - chcela som sa ho vzdať. Neuvedomovala som si, že môj manžel je dobrý a spravodlivý muž, ktorý miluje Boha, a navyše je veľmi úctivý. No mne sa nedostávala taká pozornosť, po akej som túžila. Keď som manželovi povedala o svojom pláne, povedal: „Iba som ti povedal, ako sa cítim, no nepovedal som, že chcem toto všetko urobiť!" A vtedy so mnou začal jednať Duch Svätý.

Duch Svätý mi povedal, aby som sa vrátila k tomu, čo priťahovalo môjho manžela a čo sme spolu zvykli robiť predtým, ako sa veci začali kaziť. Musela som toho veľa oľutovať, lebo som si uvedomila, že nie som poddajná. Nikdy sme sa nezhodli a ja som sa nikdy nepodriadila - ani som sa o to nepokúšala. Boh mi povedal, aby som sa zmenila, ale nie pre svojho manžela, ale pre neho. Ak ho milujem, potom to urobím. A tak som to urobila a Boh začal veľmi rýchlo meniť aj moje manželstvo.

Bod zlomu v mojej manželskej obnove nastal vtedy, keď som sa priblížila bližšie k Bohu a dovolila mu, aby mi ukázal, ako sa starať o svoje telo. Začala som cvičiť a zdravo jesť a uvedomila som si, že manželova odozva voči mne sa začala meniť. Boh ma tiež zmenil v oblasti rešpektu voči môjmu manželovi a naučil ma mlčať.

Boh mi ukázal, že mám nasledovať svojho manžela a dovoliť mu, aby bol duchovným vodcom našej rodiny. Predtým som bola manželom otrávená, no teraz sa modlím, všetko odovzdávam Bohu teším sa z toho. Moja priateľka mi dala knihu Ako Boh obnoví tvoje manželstvo. Viem, že tieto zdroje sú účinné, lebo to vidím v živote mojej priateľky a jej manžela.

S manželom sme si opäť vyznali manželský sľub a sľúbili sme si, že rozvod je špinavé, znevažujúce slovo a nedovolili sme, aby sme ho v našom manželstve čo i len vyslovili.

Napriek tomu, že musíme z času na čas čeliť problémom, chválim Boha, lebo žiaden z predošlých problémov sa už v našom manželstve nevyskytol. Aj iným hovorím o vašej stránke a spolu s manželom sa delíme s ďalšími o tom, čo Boh urobil v našich životoch, aby aj oni mali tú istú nádej, ako my.

Rút, manželstvo OBNOVENÉ