Menu

Pomoc manželstvám, ktoré sa ocitli v kríze

Pomoc mužom a ženám, ktorí sa ocitli opustení, či odmietnutí životnými partnermi

Ponúkané knihy

Hovoria ti všetci, že tvoje manželstvo je v beznádejnej situácii?! Čo na to hovorí tvoj Boh?

Ak naozaj chceš, aby Boh obnovil tvoje manželstvo, ktoré sa ti zdá byť v beznádejnom stave, či si dokonca po rozvode, čítaj ďalej. Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, tak ako to urobil aj s Erininým. Písmo  hovorí: „Pánove oči pozerajú po celej zemi, aby posilnil tých, čo sú  mu  zo  srdca oddaní.“ (2Krn 16,9) Hľadal ťa, aby ti pomohol. Si pripravený? Si pripravená?

Budeš potrebovať horlivú poslušnosť. Musíš „vchádzať tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7,13-14) Je na tebe, či sa vyberieš kráčať jeho úzkou cestou alebo nedôjdeš do cieľa.

Teraz je ten čas, aby si si vybral. Teraz je ten čas, aby si si vybrala.  „Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie.“ (Dt 30,19-20)    

Sú knihy Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo určené iba pre tých v kríze? Nie!

 

Kniha Ako Boh obnoví tvoje manželstvo bola napísaná ženou, ktorá zúfalo potrebovala nasledovať Boha a jeho princípy, pretože Boh jej vložil do srdca túžbu po obnovení manželstva - dokonca po rozvode a po tom, čo jej manžel žil s inou ženou. A Boh sa ukázal verný, obrátil srdce jej manžela späť k nej a k ich deťom.

Tieto knihy sú určené tiež pre tých, ktorí ešte len uvažujú o vstupe do manželstva. Takisto pomôžu tým, ktorí žijú v dobrom manželstve a túžia ho nasledovaním  princípov Božieho Kráľovstva premeniť na ešte krajšie spoločenstvo lásky.

Nečakaj, kým veci v tvojom manželstve a živote zájdu tak ďaleko, že už nebudeš mať inú možnosť, než spolupracovať s Bohom. Začni už dnes. Postav svoj život na skale Jeho Slova a pozeraj sa na nádherné obnovenie, ktoré čaká teba, tvoju rodinu a všetky vzťahy v tvojom živote.    

  

Modlitby za rodiny a za uzdravenie

 

Modlitebná linka pre rodiny (nielen) v kríze a taktiež modlitby za uzdravenie: 0904 813 771

A tých, čo uveria budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov ... na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.   Mk 16, 17-18  

 

Svedectvá obnovených manželstiev

 

 


  • Svedectvo, ako Boh obnovil naše manželstvo od Dana Thiela

  • Povedali, že “mala všetko”!

  • Ďalšie manželstvo, ktoré bolo “zrazu” obnovené!!

  • Obnovené po tom, ako som prešla cez oheň!

  • Obnova! Boh mi zmenil život!

  • BOH MA ZMENIL!

 

Či niekto (na tomto základe) stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy,

dielo každého vyjde najavo. 1Kor 3, 12